Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 3

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
23/2017/TT-BTTTT Khác Thông tư Các lĩnh vực khác; Thông tin truyền thông Thông tư quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước ở địa phương. 29/09/2017
22/2017/TT-BTTTT Khác Thông tư Các lĩnh vực khác; Thông tin truyền thông Thông tư quy định mức giá tối đa và chính sách miễn, giảm giá cước dịch vụ nhận, gửi hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. 29/09/2017
01/2013/TT-BTTTT Khác Thông tư Văn hóa, Thể thao, Du lịch Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. 10/01/2013