Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 19

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
2962/VP-VHXH Văn phòng UBND tỉnh Công văn điều hành BHXH Việt Nam; Lao động TBXH Thực hiện dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19 22/05/2020
561/UBND-VHXH Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn điều hành BHXH Việt Nam; Các lĩnh vực khác; Công an V/v chủ động cảnh báo, phát hiện xử lý nghiêm các hành vi thu gom, mua sổ bảo hiểm xã hội nhằm trục lợi 21/04/2020
2120/VP-VHXH Văn phòng UBND tỉnh Công văn điều hành BHXH Việt Nam; Các lĩnh vực khác; Công an; Lao động TBXH; Thông tin truyền thông V/v tham mưu xử lý thông tin báo chí phản ánh việc nhiều đối tượng thu gom, mua bán sổ bảo hiểm xã hội nhằm trục lợi 13/04/2020
92/BC-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Báo cáo BHXH Việt Nam; Các lĩnh vực khác; Công an; Công thương; Dân tộc; Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; Giao thông vận tải; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Lao động TBXH; Nội vụ; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Ngân hàng; Ngân hàng CSXH Việt Nam; Ngân hàng phát triển Việt Nam; Ngoại giao; Quốc phòng; Tài chính; Tài nguyên và môi trường; Tư pháp; Thanh tra; Thông tin truyền thông; Văn hóa và Thể thao; Xây dựng; Y tế Báo cáo tổng kết , đánh giá thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 và đề xuất cho giai đoạn 2021-2025 10/04/2020
358/BHXH-QLT Khác Công văn điều hành BHXH Việt Nam V/v thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất 06/04/2020
16/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định BHXH Việt Nam; Công thương; Kế hoạch và đầu tư; Lao động TBXH; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Quốc phòng; Tài chính; Tài nguyên và môi trường; Xây dựng; Y tế Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 06/01/2020 về việc phân công thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang năm 2020 06/01/2020
14/CT-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Chỉ thị BHXH Việt Nam Chỉ thị tăng cường thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế và giảm nợ động trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 12/11/2019