Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 576

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
388/TB-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Thông báo Các lĩnh vực khác Phân công nhiệm vụ Thành viên UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh tại Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa IX. 03/12/2019
1612/UBND-NCPC Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn điều hành Các lĩnh vực khác Về việc chấn chỉnh công tác tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. 27/11/2019
6987/VP-VHXH Văn phòng UBND tỉnh Báo cáo Các lĩnh vực khác Về việc xử lý các nội dung phản ánh, bức xúc của nhân dân tháng 11 năm 2019. 21/11/2019
1533/UBND-KTTH Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn điều hành Các lĩnh vực khác Về việc triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về "Vai trò, hiệu quả của tín dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững". 11/11/2019
6677/VP-KTTH Văn phòng UBND tỉnh Công văn điều hành Các lĩnh vực khác Về việc tăng cường quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh casino. 08/11/2019
1510/UBND-VHXH Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn điều hành Các lĩnh vực khác Về việc tiếp tục triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng tổ chức Công đoàn trong các doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh. 07/11/2019
6563/VP-KTCN Văn phòng UBND tỉnh Công văn điều hành Các lĩnh vực khác Về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân 05/11/2019