Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 476

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
703/UBND-KTTH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Các lĩnh vực khác Thực hiện kiến nghị của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang. 23/05/2018
686/UBND-KTCN Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Các lĩnh vực khác V/v chấn chỉnh việc thực hiện Quyết định số 638/QĐ-UBND ngày 01/4/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang 21/05/2018
1170/CT-UBND Ủy ban nhân dân Chỉ thị Các lĩnh vực khác; Công thương; Giao thông vận tải; Kế hoạch và đầu tư; Nội vụ; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Ngân hàng; Tài chính; Thông tin truyền thông Đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 18/05/2018
1127/CT-UBND Ủy ban nhân dân Chỉ thị Các lĩnh vực khác Về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang 14/05/2018
626/UBND-KSTT Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Thông tin truyền thông; Nội vụ; Các lĩnh vực khác Công văn triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ 11/05/2018
1099/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Các lĩnh vực khác; Khoa học và công nghệ Về việc bãi bỏ Hướng dẫn số 1078/HD-UBND ngày 06/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 10/05/2018
1068/CT-UBND Ủy ban nhân dân Chỉ thị Các lĩnh vực khác; Công an; Công thương; Giáo dục và Đào tạo; Giao thông vận tải; Tài chính; Thông tin truyền thông; Y tế Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo công tác tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2018 08/05/2018