Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 558

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
680_BCD-VPTT Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn điều hành Các lĩnh vực khác Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1786/QĐ-UBND của UBND tỉnh Kiên Giang. 27/08/2019
1110_UBND-KTTH Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn điều hành Các lĩnh vực khác Về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết ngày 26/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang. 26/08/2019
1106_UBND-TH Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn điều hành Các lĩnh vực khác Về việc thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh. 23/08/2019
1101_UBND-KTTH Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn điều hành Các lĩnh vực khác Về việc thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 23/08/2019
4969_VP-NCPC Văn phòng UBND tỉnh Công văn điều hành Các lĩnh vực khác Về việc thực hiện thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019, bàn phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia. 21/08/2019
1077_UBND-VHXH Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn điều hành Các lĩnh vực khác Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các tổ chức Hội trên địa bàn tỉnh. 19/08/2019
4865_VP-VHXH Văn phòng UBND tỉnh Công văn điều hành Các lĩnh vực khác Về việc triển khai thực hiện quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng. 16/08/2019