Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 401

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
195/UBND-KTCN Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Các lĩnh vực khác V/v ứng phó với bão Sanba gần biển Đông. 13/02/2018
148/TB-VP Ủy ban nhân dân Thông báo Các lĩnh vực khác Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng tại cuộc họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 01 năm 2018. 06/02/2018
21/BC-UBND Ủy ban nhân dân Báo cáo Các lĩnh vực khác Giải trình, làm rõ một số nội dung theo Báo cáo thẩm tra của các Ban và ý kiến thảo luận Tổ tại Kỳ họp Thứ bảy Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX. 06/02/2018
30-HD/BTG Khác Hướng dẫn Các lĩnh vực khác Hướng dẫn về tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018. 06/02/2018
25/TB-UBND Ủy ban nhân dân Thông báo Các lĩnh vực khác Về việc treo Quốc kỳ và nghỉ tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018. 30/01/2018
100/UBND-NCPC Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Các lĩnh vực khác Về việc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh chống tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. 25/01/2018
14/KHPH-UBND-HND-HLHPN Ủy ban nhân dân Kế hoạch Các lĩnh vực khác Kế hoạch phối hợp tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2017-2020. 24/01/2018