Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 76

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
124/NQ-CP Khác Nghị quyết Các lĩnh vực khác; Công an; Tư pháp Về việc bổ sung danh sách các nước có công dân được thí điểm cấp thị thực điện tử. 30/11/2017
789/TB-VP Ủy ban nhân dân Thông báo Các lĩnh vực khác; Công an; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Ngoại giao; Quốc phòng Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Anh Nhịn tại cuộc họp báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 689/CT-TTg và Công điện số 732/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Quý III năm 2017. 24/11/2017
157/KH-UBND Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Công an; Công thương; Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Nội vụ; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài chính; Thông tin truyền thông; Y tế Thực hiện Kế hoạch số 77-KH/TU ngày 09/5/2017 của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 11-KL/TW ngày 19/01/2017 của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới. 08/11/2017
670/TB-VP Ủy ban nhân dân Thông báo Các lĩnh vực khác; Công an; Quốc phòng Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng tại Hội nghị tổng kết thực hiện Luận Dân quân tự vệ năm 2009. 02/10/2017
174/KH-BCĐ Ủy ban nhân dân Báo cáo Các lĩnh vực khác; Công an; Công thương; Du lịch; Quốc phòng; Tài chính; Thông tin truyền thông; Văn hóa và Thể thao; Y tế Tổ chức lễ hội truyền thống Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực tại thành phố Rạch Giá năm 2017. 20/09/2017
170/KH-BCĐ Ủy ban nhân dân Kế hoạch Các lĩnh vực khác; Công an; Dân tộc; Du lịch; Tài chính; Thông tin truyền thông; Văn hóa và Thể thao Tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer tỉnh Kiên Giang lần thứ XI năm 2017. 15/09/2017
1421/UBND-NCPC Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Công an; Giáo dục và Đào tạo; Quốc phòng; Thông tin truyền thông V/v tăng cường công tác quản lý, thu hồi vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh. 14/09/2017