Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 158

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1699/VP-VHXH Văn phòng UBND tỉnh Báo cáo Công an; Y tế Công văn 1699/VP-VHXH ngày 26/3/2020 về chỉ đạo rà soát người về từ vùng dịch 26/03/2020
284/TB-VP Văn phòng UBND tỉnh Thông báo Các lĩnh vực khác; Công an; Quốc phòng; Tài chính; Y tế Thông báo 284/TB-VP về ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng tại buổi làm việc nghe báo cáo công tác kiểm soát và phòng, chống dịch Covid-19 khu vực tuyến biên giới, do Văn phòng UBND tỉnh ban hành ngày 25/3/2020 25/03/2020
284/TB-VP Văn phòng UBND tỉnh Báo cáo Công an; Quốc phòng; Tài chính; Y tế Thông báo số 284/TB-VP ngày 25/3/2020 về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng tại buổi làm việc nghe báo cáo công tác kiểm soát và phòng, chống dịch Covid-19 khu vực tuyến biên giới 25/03/2020
1628/VP-VHXH Văn phòng UBND tỉnh Công văn điều hành Các lĩnh vực khác; Công an; Quốc phòng; Y tế Công văn 1628/VP-VHXH về việc tiếp tục rà soát và quản lý người nhập cảnh vào Việt Nam trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, do Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang ban hành ngày 25/3/2020 25/03/2020
401/UBND-VHXH Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn điều hành Các lĩnh vực khác; Công an; Quốc phòng; Y tế Công văn 401/UBND-VHXH về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên tuyến biên giới, do UBND tỉnh Kiên Giang ban hành ngày 22/3/2020 22/03/2020
714/SYT-BCĐ Ban Chỉ đạo PCDB VĐHH Corona Công văn điều hành Các lĩnh vực khác; Công an; Y tế Công văn 714/SYT-BCĐ về việc rà soát, xác minh hành khách các chuyến bay đến Việt Nam, do BCĐ.PC Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona ban hành ngày 21/3/2020 21/03/2020
1547/VP-VHXH Văn phòng UBND tỉnh Công văn điều hành Các lĩnh vực khác; Công an; Quốc phòng; Y tế Công văn 1547/VP-VHXH về việc tăng cường thực hiện nghiêm việc khai báo y tế tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh, do Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang ban hành ngày 21/3/2020 21/03/2020