Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 1

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
01/2014/TB-LPQT Khác Thông báo Thông tin truyền thông; Nội vụ; Dân tộc Thông báo 01/2014/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: "Bản Thỏa thuận về việc thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Cam-pu-chia". 13/01/2014