Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 129

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
201/BC-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Báo cáo Các lĩnh vực khác; Giáo dục và Đào tạo Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng. đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020 25/06/2020
190/BC-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Báo cáo Công thương; Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; Giao thông vận tải; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Lao động TBXH; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài chính; Tài nguyên và môi trường; Văn hóa và Thể thao; Xây dựng; Y tế Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 5/2020 17/06/2020
109/KH-BCĐ BCĐ Đề án 404 Kế hoạch Giáo dục và Đào tạo; Thông tin truyền thông; Các lĩnh vực khác Kê hoạch thực hiện Đề án "Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020" giai đoạn II (từ năm 2018-2020) trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2020 02/06/2020
159/BC-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Báo cáo Giáo dục và Đào tạo; Lao động TBXH; Tài chính; Văn hóa và Thể thao; Y tế Báo cáo về tình hình thực hiện chính sách khuyến khích xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 27/05/2020
2740/VP-VHXH Văn phòng UBND tỉnh Công văn điều hành Giáo dục và Đào tạo Thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo năm học 2019-2020; 2020-2021 và chỉ đạo điều hành giá năm 2020 12/05/2020
1030/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định Giáo dục và Đào tạo Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo/UBND cấp huyện/UBND cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 24/04/2020
2145/VP-VHXH Văn phòng UBND tỉnh Công văn điều hành Giáo dục và Đào tạo V/v thực hiện các mục tiêu của Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020" 14/04/2020