Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 57

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1695/UBND-VHXH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Các lĩnh vực khác; Giáo dục và Đào tạo; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài chính; Thông tin truyền thông; Y tế V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Đông - Xuân. 03/11/2017
2323/CT-UBND Ủy ban nhân dân Chỉ thị Các lĩnh vực khác; Giáo dục và Đào tạo; Lao động TBXH Về việc tăng cường công tác phân luồng, tuyển sinh, đào tạo giáo dục nghề nghiệp. 03/11/2017
1646/UBND-VHXH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành BHXH Việt Nam; Các lĩnh vực khác; Giáo dục và Đào tạo; Lao động TBXH; Tài chính V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 81/2017/NQ-HĐND ngày 20/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang. 24/10/2017
1481/UBND-KTTH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Công thương; Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; Giao thông vận tải; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Lao động TBXH; Nội vụ; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Ngoại giao; Tài chính; Tài nguyên và môi trường; Tư pháp; Thanh tra; Thông tin truyền thông; Văn hóa và Thể thao; Xây dựng; Y tế V/v thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư. 22/09/2017
141/KH-UBND Ủy ban nhân dân Kế hoạch BHXH Việt Nam; Các lĩnh vực khác; Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch và đầu tư; Lao động TBXH; Tài chính; Thông tin truyền thông; Y tế Thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống mù lòa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. 22/09/2017
1421/UBND-NCPC Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Công an; Giáo dục và Đào tạo; Quốc phòng; Thông tin truyền thông V/v tăng cường công tác quản lý, thu hồi vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh. 14/09/2017
1344/UBND-VHXH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Các lĩnh vực khác; Giáo dục và Đào tạo; Thông tin truyền thông; Y tế V/v tăng cường phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng. 30/08/2017