Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 157

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
190/BC-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Báo cáo Công thương; Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; Giao thông vận tải; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Lao động TBXH; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài chính; Tài nguyên và môi trường; Văn hóa và Thể thao; Xây dựng; Y tế Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 5/2020 17/06/2020
1389/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định Giao thông vận tải Quyết định về việc công bố danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh, danh mục mạng lưới tuyến xe buýt nội tỉnh và liền kề trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 16/06/2020
10/2020/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định Giao thông vận tải Quyết định ban hành Quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ trong phạm vi quản lý của tỉnh Kiên Giang 22/05/2020
08/2020/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Pháp lệnh Giao thông vận tải Quyết định về việc phân công, phân cấp quản lý đăng ký phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 21/05/2020
74/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch Công thương; Giao thông vận tải Kế hoạch thực hiện giải pháp cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng 14/05/2020
2263/VP-KTCN Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn điều hành Giao thông vận tải V/v tổ chức lại hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh Kiên Giang trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 17/04/2020
945/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định Du lịch; Giao thông vận tải Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Kiên Giang 16/04/2020