Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 5

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
22/2017/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Giao thông vận tải Về việc quy định giá dịch vụ sử dụng cảng, bến thủy nội địa được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 27/06/2017
21/2017/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Giao thông vận tải Về việc quy định giá dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kiên Giang. 27/06/2017
16/2017/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Giao thông vận tải Ban hành Quy định phạm vi, tuyến đường và thời gian hoạt động đối với xe chở người bốn bánh chạy bằng năng lượng điện trên địa bàn huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. 09/05/2017
08/2017/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Giao thông vận tải; Ngân hàng Về việc vay vốn để trả nợ gốc và đầu tư dự án phát triển đường giao thông nông thôn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 23/01/2017
38/2016/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Giao thông vận tải Về việc quy định giá sử dụng dịch vụ đò, phà trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 22/12/2016