Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 258

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
3910/VP-KT Văn phòng UBND tỉnh Công văn điều hành Kế hoạch và đầu tư Thực hiện Công văn số 5225/VPCP-DMDN của Văn phòng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 02/07/2020
208/BC-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Báo cáo Các lĩnh vực khác; Kế hoạch và đầu tư; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài chính; Văn hóa và Thể thao; Y tế Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2020 29/06/2020
190/BC-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Báo cáo Công thương; Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; Giao thông vận tải; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Lao động TBXH; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài chính; Tài nguyên và môi trường; Văn hóa và Thể thao; Xây dựng; Y tế Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 5/2020 17/06/2020
1059/BC-STP Sở Tư pháp Báo cáo Kế hoạch và đầu tư; Tài chính Báo cáo tình hình giải ngân đầu tư công trên Cổng thông tin điện tử tỉnh (Số liệu tháng 5 năm 2020) 17/06/2020
830/BC-BQL Ủy ban nhân dân tỉnh Báo cáo Kế hoạch và đầu tư; Tài chính Báo cáo tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công đến 15/6/2020 16/06/2020
242/BC-SNNPTNT Sở NNPTNT Báo cáo Kế hoạch và đầu tư; Tài chính Báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư công đến 15/6/2020 do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý 16/06/2020
183/BC-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Báo cáo Kế hoạch và đầu tư; Tài nguyên và môi trường Báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu 10/06/2020