Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 193

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
325/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định Kế hoạch và đầu tư Quyết định số 325/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 11/02/2020 về việc Phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Giồng Riềng năm 2020 11/02/2020
324/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định Kế hoạch và đầu tư Quyết định số 324/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 11/02/2020 về việc Phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Tân Hiệp năm 2020 11/02/2020
165/TB-VP Văn phòng UBND tỉnh Báo cáo Các lĩnh vực khác; Kế hoạch và đầu tư; Nội vụ; Tài nguyên và môi trường; Thông tin truyền thông; Y tế Thông báo số 165/TB-VP của Văn phòng UBND tỉnh ngày 07/02/2020 về Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Vũ Hồng tại cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 01/2020 07/02/2020
281/2020/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân tỉnh Nghị quyết Kế hoạch và đầu tư; Tài chính Nghị Quyết số 281/2020/NQ-HĐND ngày 02/01/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc Bổ sung danh mục vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 02/01/2020
7786/VP-VHXH Văn phòng UBND tỉnh Công văn điều hành Kế hoạch và đầu tư Về việc tham mưu thực hiện Quyết định công nhận danh sách thôn đặc biệt khó khăn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020. 31/12/2019
715/SKHĐT-THQHKH Sở Kế hoạch Đầu tư Công văn điều hành Kế hoạch và đầu tư Ban hành khung hướng dẫn lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào kế hoạch phát triển ngành, kinh tế xã hội 26/06/2019
780/UBND-NCPC Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn điều hành Công an; Kế hoạch và đầu tư; Lao động TBXH; Tài chính; Thông tin truyền thông; Văn hóa và Thể thao V/v tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động tín dụng đen. 24/06/2019