Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 234

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
55/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch Các lĩnh vực khác; Kế hoạch và đầu tư; Tài chính; Tài nguyên và môi trường Kế hoạch số 55/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án "Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2019 - 2022" trên địa bàn tỉnh Kiên Giang do UBND tỉnh ban hành ngày 31/3/2020 31/03/2020
54/KH-UBN Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch Các lĩnh vực khác; Công an; Công thương; Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Lao động TBXH; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Ngoại giao; Quốc phòng; Tài chính; Tư pháp; Thông tin truyền thông; Văn hóa và Thể thao; Y tế Kế hoạch số 54/KH-UBND về việc thực hiện Chỉ thị số 36/CT-TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy do UBND tỉnh ban hành ngày 31/3/2020 31/03/2020
271/TB-VP Văn phòng UBND tỉnh Thông báo Các lĩnh vực khác; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Thông tin truyền thông Thông báo 271/TB-VP về ý kiến kết luật của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng tại buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Đơn vị tư vấn về ứng dụng CNTT trong kiểm soát chất lượng môi trường nuôi tôm công nghiệp tại tỉnh Kiên Giang ngày 19/3/2020 19/03/2020
321/UBND-KTTH Ủy ban nhân dân tỉnh Báo cáo Các lĩnh vực khác; Công thương; Kế hoạch và đầu tư; Ngân hàng; Tài chính; Tài nguyên và môi trường Công văn số 321/UBND-KTTH ngày 11/03/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 11/03/2020
595/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định Các lĩnh vực khác; Công an; Giáo dục và Đào tạo; Giao thông vận tải; Kế hoạch và đầu tư; Nội vụ; Tài nguyên và môi trường; Y tế Quyết định số 595/QĐ-UBND về việc Thành lập Hội đồng thẩm định và xét công nhận xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Kiên Giang năm 2020 do UBND tỉnh ban hành ngày 10/3/2020 10/03/2020
44/BC-SKHĐT Sở Công Thương Báo cáo Công thương; Kế hoạch và đầu tư Báo cáo số 44/BC-SKHĐT ngày 10/03/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang, báo cáo nhanh tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang tính đến ngày 28/02/2020 10/03/2020
241/TB-VP Văn phòng UBND tỉnh Thông báo Tài chính; Kế hoạch và đầu tư Thông báo số 241/TB-VP ngày 09/03/2020, thông báo kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng tại buổi làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư về tình hình hoạt động năm 2019 và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020; giải quyết các khó khăn, vướng mắc 09/03/2020