Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 34

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
306/BC-UBND Ủy ban nhân dân Báo cáo Các lĩnh vực khác; Công thương; Dân tộc; Giáo dục và Đào tạo; Giao thông vận tải; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Lao động TBXH; Ngoại giao; Quốc phòng; Tài chính; Tư pháp; Thanh tra; Thông tin truyền thông; Văn hóa và Thể thao; Xây dựng; Y tế Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018. 19/12/2017
2607/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Khoa học và công nghệ Ban hành Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2017-2020. 30/11/2017
1749/UBND-VHXH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Các lĩnh vực khác; Khoa học và công nghệ; Nội vụ; Thông tin truyền thông V/v vận hành, sử dụng chính thức hệ thống Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Kiên Giang. 15/11/2017
157/KH-UBND Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Công an; Công thương; Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Nội vụ; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài chính; Thông tin truyền thông; Y tế Thực hiện Kế hoạch số 77-KH/TU ngày 09/5/2017 của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 11-KL/TW ngày 19/01/2017 của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới. 08/11/2017
1481/UBND-KTTH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Công thương; Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; Giao thông vận tải; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Lao động TBXH; Nội vụ; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Ngoại giao; Tài chính; Tài nguyên và môi trường; Tư pháp; Thanh tra; Thông tin truyền thông; Văn hóa và Thể thao; Xây dựng; Y tế V/v thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư. 22/09/2017
123/KH-UBND Ủy ban nhân dân Kế hoạch Các lĩnh vực khác; Công thương; Khoa học và công nghệ; Lao động TBXH; Tài chính Phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2020. 23/08/2017
1646/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Giáo dục và Đào tạo; Khoa học và công nghệ V/v công nhận kết quả Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 2 tỉnh Kiên Giang (2016-2017) 04/08/2017