Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 53

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
58/KH-BTC Ban tổ chức hội thi sáng tạo kỹ thuật Báo cáo Giáo dục và Đào tạo; Khoa học và công nghệ Kế hoạch số 58/KH-BTC ngày 23/3/2020 về Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Kiên Giang lần thứ VIII (2020 - 2021) 23/03/2020
55/QĐ-BTC Ban tổ chức hội thi sáng tạo kỹ thuật Báo cáo Giáo dục và Đào tạo; Khoa học và công nghệ Quyết định số 55/QĐ-BTC ngày 23/3/2020 về việc ban hành Thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Kiên giang lần thứ VIII (2020 - 2021) 23/03/2020
271/TB-VP Văn phòng UBND tỉnh Thông báo Các lĩnh vực khác; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Thông tin truyền thông Thông báo 271/TB-VP về ý kiến kết luật của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng tại buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Đơn vị tư vấn về ứng dụng CNTT trong kiểm soát chất lượng môi trường nuôi tôm công nghiệp tại tỉnh Kiên Giang ngày 19/3/2020 19/03/2020
684/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định Các lĩnh vực khác; Khoa học và công nghệ Quyết định số 684/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang do UBND tỉnh ban hành ngày 18/3/2020 18/03/2020
45/KH-BCD Ban Chỉ Đạo 389/KG Kế hoạch Các lĩnh vực khác; Công an; Công thương; Giao thông vận tải; Khoa học và công nghệ; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài chính; Văn hóa và Thể thao; Y tế Kế hoạch số 45/KH-BCD đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2020 do Ban chỉ đạo 389 tỉnh Kiên Giang ban hành ngày 11/3/2020 11/03/2020
34/BC-BCĐ Ban Chỉ Đạo Đổi mới, Phát triển Kinh tế Tập thểm Hợp tác xã Báo cáo Công thương; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài chính Báo cáo số 34/BC-BCĐ ngày 26/02/2020 về Tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2019 và Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2020 26/02/2020
660/VP-KTCN Văn phòng UBND tỉnh Công văn điều hành Công thương; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Lao động TBXH; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Ngân hàng; Tài nguyên và môi trường; Thông tin truyền thông; Văn hóa và Thể thao Công văn 660/VP-KTCN ngày 17/02/2020 về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nông dân 17/02/2020