Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 150

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
26/BC-BCĐ Ủy ban nhân dân tỉnh Báo cáo Lao động TBXH Báo cáo ngày 26/BC-BCĐ ngày 19/02/2020 về Kết quả triển khai thực hiện Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp" năm 2019 19/02/2020
19/BC-BCH Khác Báo cáo Lao động TBXH; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài nguyên và môi trường Báo cáo số 19/BC-BCH ngày 17/02/2020 về Kết quả công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn, tháng 02/2020 Phương hướng chỉ đạo tháng 03/2020 17/02/2020
572/VP-VHXH Văn phòng UBND tỉnh Công văn điều hành Lao động TBXH Công văn 572/VP-VHXH ngày 11/02/2020 của Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang về việc tổ chức triển khai thực hiện việc cập nhật dữ liệu văn bằng giáo dục nghề nghiệp trên trang tra cứu văn bằng 11/02/2020
54-CTr/TU Tỉnh ủy Chương trình Lao động TBXH; Các lĩnh vực khác Chương trình số 54-CTr/TU ngày 06/02/2020 về Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16/08/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. 06/02/2020
156/CĐ-TTg Chính phủ Công điện Công an; Công thương; Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; Giao thông vận tải; Lao động TBXH; Ngoại giao; Tài chính; Thông tin truyền thông; Văn hóa và Thể thao; Y tế Công điện về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra 02/02/2020
101/UBND-VHXH Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn điều hành Công an; Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; Giao thông vận tải; Lao động TBXH; Tài chính; Thông tin truyền thông; Y tế Công văn về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra 31/01/2020
03/BC-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Báo cáo Lao động TBXH Báo cáo số 03/BC-UBND ngày 09/01/2020 về Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08/10/2018 và Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/08/2018 của Chính phủ 09/01/2020