Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 85

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
65/BCĐ-ATVSLĐ Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Các lĩnh vực khác; Lao động TBXH Công văn V/v triển khai thực hiện "Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động" tỉnh Kiên Giang năm 2018. 20/04/2018
57/KH-UBND Ủy ban nhân dân Kế hoạch Các lĩnh vực khác; Lao động TBXH; Nội vụ; Văn hóa và Thể thao; Y tế Kế hoạch Thực hiện "Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam" tỉnh Kiên Giang năm 2018. 22/03/2018
39/KH-BCT Ủy ban nhân dân Kế hoạch Lao động TBXH; Tài chính; Thông tin truyền thông Kế hoạch Tổ chức hội nghị biểu dương người cao tuổi tiêu biểu sản xuất, kinh doanh giỏi lần thứ III, giai đoạn 2012-2017 tỉnh Kiên Giang. 16/03/2018
247/TB-VP Ủy ban nhân dân Thông báo Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Giáo dục và Đào tạo; Xây dựng; Tài nguyên và môi trường; Khoa học và công nghệ; Ngoại giao; Y tế; Công thương; Thông tin truyền thông; Văn hóa và Thể thao; Du lịch; Lao động TBXH; Nội vụ; Giao thông vận tải; Tài chính; Thanh tra; Tư pháp; Kế hoạch và đầu tư; Dân tộc; Quốc phòng; Các lĩnh vực khác Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng tại cuộc họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 02 năm 2018. 15/03/2018
548/QD-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Kế hoạch và đầu tư; Lao động TBXH; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Ngân hàng CSXH Việt Nam; Ngân hàng phát triển Việt Nam; Tài chính; Tài nguyên và môi trường; Xây dựng Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2017-2020. 15/03/2018
46/KH-UBND Ủy ban nhân dân Kế hoạch Các lĩnh vực khác; Giáo dục và Đào tạo; Lao động TBXH; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài chính; Tư pháp; Thông tin truyền thông; Văn hóa và Thể thao; Y tế Kế hoạch Thực hiện Đề án Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 15/03/2018
393/QD-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Lao động TBXH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/UBND cấp huyện/UBND cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 21/02/2018