Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 122

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
2637/VP-VHXH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Lao động TBXH về việc tham mưu thực hiện các đề nghị báo cáo kết quả giám sát "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012-2018" trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 10/05/2019
2444/VP-VHXH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Lao động TBXH Thực hiện hướng dẫn hoạt động năm 2019 của Ủy ban quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam 03/05/2019
2086/VP-VHXH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Lao động TBXH V/v thực hiện hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2019 16/04/2019
1344/VP-VHXH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Lao động TBXH V/v triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2019 15/03/2019
1343/VP-VHXH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Lao động TBXH V/v thực hiện hướng dẫn công tác trẻ em năm 2019 15/03/2019
1172/VP-VHXH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Lao động TBXH Công văn về việc tổ chức hoạt động kỷ niệm "Ngày Công tác xã hội Việt Nam" năm 2019 07/03/2019
5/CT-UBND Ủy ban nhân dân Chỉ thị Các lĩnh vực khác; Công an; Kế hoạch và đầu tư; Lao động TBXH; Thông tin truyền thông; Xây dựng; Y tế Về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 04/03/2019