Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 105

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1376/UBND-VHXH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Công an; Kế hoạch và đầu tư; Lao động TBXH; Tài chính; Y tế V/v triển khai thực hiện Công điện số 02/CĐ-LĐTBXH ngày 24/8/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 10/10/2018
5554/VP-VHXH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Lao động TBXH V/v tăng cường chỉ đạo công tác nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh 03/10/2018
1148_UBND-VHXH Ủy ban nhân dân Báo cáo Lao động TBXH V/v bổ sung, điều chỉnh hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển trong năm trên địa bàn tỉnh 29/09/2018
1231/UBND-KTCN Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Các lĩnh vực khác; Công thương; Du lịch; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Lao động TBXH; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài nguyên và môi trường; Văn hóa và Thể thao V/v triển khai thực hiện Nghị định số 52/2018/NĐ-Cp ngày 12/4/2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn 18/09/2018
5157/VP-VHXH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Lao động TBXH V/v thực hiện kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác bảo vê trẻ em 13/09/2018
1111/UBND-VHXH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Giáo dục và Đào tạo; Lao động TBXH V/v tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Kế hoạch 106/KH-UBND ngày 11/11/2014 của UBND tỉnh 21/08/2018
1082/UBND-KTCN Ủy ban nhân dân Công văn điều hành BHXH Việt Nam; Các lĩnh vực khác; Công an; Công thương; Dân tộc; Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; Giao thông vận tải; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Lao động TBXH; Nội vụ; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Ngân hàng; Ngân hàng CSXH Việt Nam; Ngân hàng phát triển Việt Nam; Ngoại giao; Quốc phòng; Tài chính; Tài nguyên và môi trường; Tư pháp; Thanh tra; Thông tin truyền thông; Văn hóa và Thể thao; Xây dựng; Y tế V/v tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong thời gian Lễ Quốc khánh và khai giảng năm học mới 2017-2019 16/08/2018