Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 132

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
55/KH-BCĐ Hội đồng nhân dân Kế hoạch Các lĩnh vực khác; Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch và đầu tư; Lao động TBXH; Tài chính; Thông tin truyền thông; Văn hóa và Thể thao; Y tế Kế hoạch phòng chống HIV/AIDS năm 2017 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 07/04/2017
45/KH-UBND Ủy ban nhân dân Kế hoạch Công an; Giáo dục và Đào tạo; Khoa học và công nghệ; Lao động TBXH; Nội vụ; Tư pháp; Thông tin truyền thông; Y tế Thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2017 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 28/03/2017
449/UBND-KTCN Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Kế hoạch và đầu tư; Lao động TBXH; Ngân hàng CSXH Việt Nam; Tài chính; Tài nguyên và môi trường; Xây dựng V/v đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội theo Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 28/03/2017
652/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Các lĩnh vực khác; Lao động TBXH V/v phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo và hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều năm 2016 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 24/03/2017
415/UBND-VHXH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Các lĩnh vực khác; Lao động TBXH V/v triển khai thực hiện công tác trẻ em năm 2017 21/03/2017
212/TB-VP Ủy ban nhân dân Thông báo Kế hoạch và đầu tư; Lao động TBXH Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Văn Huỳnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017 03/03/2017
203/TB-VP Khác Thông báo Lao động TBXH; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài nguyên và môi trường Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng tại cuộc họp với các doanh nghiệp nuôi tôm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 02/03/2017