Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 141

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
880/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Các lĩnh vực khác; Công thương; Giao thông vận tải; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Lao động TBXH; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Ngân hàng; Ngân hàng CSXH Việt Nam; Tài chính; Tài nguyên và môi trường; Thông tin truyền thông Ban hành Quy chế phối hợp giữa Liên minh Hợp tác xã với các sở, ngành và địa phương trong công tác quản lý và định hướng phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 13/04/2017
57/KH-BCĐ Khác Kế hoạch Các lĩnh vực khác; Công an; Công thương; Lao động TBXH; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài chính; Thông tin truyền thông; Văn hóa và Thể thao; Xây dựng; Y tế Kế hoạch Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 1 năm 2017 - tỉnh Kiên Giang 11/04/2017
55/KH-BCĐ Hội đồng nhân dân Kế hoạch Các lĩnh vực khác; Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch và đầu tư; Lao động TBXH; Tài chính; Thông tin truyền thông; Văn hóa và Thể thao; Y tế Kế hoạch phòng chống HIV/AIDS năm 2017 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 07/04/2017
45/KH-UBND Ủy ban nhân dân Kế hoạch Công an; Giáo dục và Đào tạo; Khoa học và công nghệ; Lao động TBXH; Nội vụ; Tư pháp; Thông tin truyền thông; Y tế Thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2017 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 28/03/2017
449/UBND-KTCN Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Kế hoạch và đầu tư; Lao động TBXH; Ngân hàng CSXH Việt Nam; Tài chính; Tài nguyên và môi trường; Xây dựng V/v đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội theo Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 28/03/2017
652/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Các lĩnh vực khác; Lao động TBXH V/v phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo và hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều năm 2016 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 24/03/2017
415/UBND-VHXH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Các lĩnh vực khác; Lao động TBXH V/v triển khai thực hiện công tác trẻ em năm 2017 21/03/2017