Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 187

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
123/KH-UBND Ủy ban nhân dân Kế hoạch Các lĩnh vực khác; Công thương; Khoa học và công nghệ; Lao động TBXH; Tài chính Phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2020. 23/08/2017
1152/UBND-VHXH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Các lĩnh vực khác; Công an; Công thương; Du lịch; Lao động TBXH; Văn hóa và Thể thao V/v chấn chỉnh hoạt động lữ hành trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 14/07/2017
169/BC-UBND Ủy ban nhân dân Báo cáo Các lĩnh vực khác; Công an; Lao động TBXH; Quốc phòng; Văn hóa và Thể thao Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm và chương trình chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối ăm 2017. 11/07/2017
1125/UBND-VHXH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Lao động TBXH V/v đính chính Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 27/6/2017 của UBND tỉnh, về tổ chức Lễ mit tinh kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017). 10/07/2017
104/KH-UBND Ủy ban nhân dân Kế hoạch Công an; Công thương; Dân tộc; Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; Giao thông vận tải; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Lao động TBXH; Nội vụ; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Ngoại giao; Quốc phòng; Tài chính; Tài nguyên và môi trường; Tư pháp; Thanh tra; Thông tin truyền thông; Văn hóa và Thể thao; Xây dựng; Y tế Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 02/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng cường các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017. 30/06/2017
99/KH-UBND Ủy ban nhân dân Kế hoạch Các lĩnh vực khác; Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Lao động TBXH; Tài chính; Thông tin truyền thông Về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. 28/06/2017
95/KH-UBND Ủy ban nhân dân Kế hoạch Các lĩnh vực khác; Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch và đầu tư; Lao động TBXH; Tài chính; Tài nguyên và môi trường; Văn hóa và Thể thao; Xây dựng; Y tế Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 02/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phát triển hệ thống dịch vụ xã hội đô thị bảo đảm an ninh xã hội. 27/06/2017