Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 125

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
19/UBND-VHXH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Lao động TBXH V/v triển khai thực hiện chính sách pháp luật đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh 07/01/2019
1/CTr-UBND Ủy ban nhân dân Chương trình Công thương; Du lịch; Kế hoạch và đầu tư; Lao động TBXH; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Ngoại giao; Văn hóa và Thể thao; Y tế V/v chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tháng 01/2019 07/01/2019
1/CT-UBND Ủy ban nhân dân Chỉ thị Công an; Công thương; Giáo dục và Đào tạo; Lao động TBXH; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Thông tin truyền thông; Xây dựng Tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy đối với khu dân cư 03/01/2019
1720/UBND-NCPC Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Công an; Lao động TBXH; Tư pháp; Thông tin truyền thông V/v tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù 14/12/2018
1444/UBND-VHXH Hội đồng nhân dân Công văn điều hành Lao động TBXH V/v tổ chức thực hiện các kiến nghị của Đoàn giám sát - HĐND tỉnh về thực hiện chính sách pháp luật đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh 31/10/2018
1376/UBND-VHXH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Công an; Kế hoạch và đầu tư; Lao động TBXH; Tài chính; Y tế V/v triển khai thực hiện Công điện số 02/CĐ-LĐTBXH ngày 24/8/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 10/10/2018
5554/VP-VHXH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Lao động TBXH V/v tăng cường chỉ đạo công tác nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh 03/10/2018