Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 176

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
5794/VP-KTCN Văn phòng UBND tỉnh Công văn điều hành Công an; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Thông tin truyền thông V/v triển khai thực hiện kết quả giám sát "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản" trên địa bàn tỉnh. 02/10/2019
5608/VP-KTCN Văn phòng UBND tỉnh Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn Về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý, kiểm soát đối với tôm hùm nước ngọt, tôm càng đỏ. 20/09/2019
848/UBND-KTCN Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn V/v triển khai thực hiện Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi 03/07/2019
833/UBND-KTCN Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài chính; Tài nguyên và môi trường; Thông tin truyền thông V/v tổ chức triển khai thực hiện Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn thi hành. 01/07/2019
821/UBND-KTCN Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Giáo dục và Đào tạo; Thông tin truyền thông; Văn hóa và Thể thao; Du lịch; Giao thông vận tải; Công an Công văn v/v thực hiện các giải pháp kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông trong mùa mưa bão năm 2019 27/06/2019
790/UBND-KTCN Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn điều hành Nội vụ; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài nguyên và môi trường; Tư pháp V/v thực hiện công tác giao khu vực biển để nuôi trồng thủy sản, trong khi chờ Chính phủ, Bộ ngành Trung ương có văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Thủy sản năm 2017 đã có hiệu lực thi hành 25/06/2019
3651/VP-KTCN Văn phòng UBND tỉnh Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 18/6/2019 của Chính phủ, về triển khai một số giải pháp cấp bách trong phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 20/5/2019 25/06/2019