Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 253

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1505/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định Lao động TBXH; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài chính V/v Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Kiên Giang 01/07/2020
208/BC-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Báo cáo Các lĩnh vực khác; Kế hoạch và đầu tư; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài chính; Văn hóa và Thể thao; Y tế Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2020 29/06/2020
832/UBND-KT Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện Phú Quốc 26/06/2020
3786/VP-KT Văn phòng UBND tỉnh Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn Tháo dỡ đập ngăn mặn, giữ ngọt trên kiênh Ông Hiển thuôc xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành và đập kênh Chưng Bầu thuộc xã Minh Hòa, huyện Châu Thành và xã Long Thạnh, huyện Giồng Riềng 26/06/2020
05/BC-BCH-SNNPTNT Ban Chỉ huy Phòng, Chống Thiên tai và Tìm kiếm, Cứu nạn Báo cáo Nông nghiệp và phát triển nông thôn Báo cáo kết quả công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn tháng 6/2020 phương hướng chỉ đạo tháng 7/2020 19/06/2020
190/BC-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Báo cáo Công thương; Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; Giao thông vận tải; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Lao động TBXH; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài chính; Tài nguyên và môi trường; Văn hóa và Thể thao; Xây dựng; Y tế Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 5/2020 17/06/2020
793/UBND-KTCN Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn điều hành Các lĩnh vực khác; Nông nghiệp và phát triển nông thôn Tăng cường triển khai thực hiện Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020 15/06/2020