Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 183

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
555/VP-KTCN Văn phòng UBND tỉnh Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn Công văn số 555/VP-KTCN ngày 11/02/2020 của Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang về việc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp đánh giá công tác chỉ đạo ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 11/02/2020
476/VP-KTCN Văn phòng UBND tỉnh Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn Về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Cúm gia cầm 06/02/2020
188/VP-KTCN Văn phòng UBND tỉnh Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn Công văn số 188/VP-KTCN ngày 14/01/2020 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 04/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Chính phủ 14/01/2020
283/2020/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân tỉnh Báo cáo Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nghị Quyết số 283/2020/NQ-HĐND ngày 02/01/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang Quy định về phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 02/01/2020
6858/VP-KTCN Văn phòng UBND tỉnh Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 83/2019/NĐ-CP ngày 12/11/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai. 15/11/2019
1560/UBND-KTCN Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn Về việc tăng cường triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân 15/11/2019
2460/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Y tế Về việc công bố dịch bệnh Dịch tả heo(lợn) Châu Phi trên địa bàn tỉnh Kiên Giagn (bổ sung) 25/10/2019