Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 126

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
68/KH-UBND Ủy ban nhân dân Kế hoạch Nông nghiệp và phát triển nông thôn Kế hoạch Tổ chức Hội thảo khoa học "Phát triển ứng dụng công nghệ cao trong nuôi trồng thủy sản tỉnh Kiên Giang". 03/04/2018
247/TB-VP Ủy ban nhân dân Thông báo Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Giáo dục và Đào tạo; Xây dựng; Tài nguyên và môi trường; Khoa học và công nghệ; Ngoại giao; Y tế; Công thương; Thông tin truyền thông; Văn hóa và Thể thao; Du lịch; Lao động TBXH; Nội vụ; Giao thông vận tải; Tài chính; Thanh tra; Tư pháp; Kế hoạch và đầu tư; Dân tộc; Quốc phòng; Các lĩnh vực khác Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng tại cuộc họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 02 năm 2018. 15/03/2018
548/QD-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Kế hoạch và đầu tư; Lao động TBXH; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Ngân hàng CSXH Việt Nam; Ngân hàng phát triển Việt Nam; Tài chính; Tài nguyên và môi trường; Xây dựng Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2017-2020. 15/03/2018
46/KH-UBND Ủy ban nhân dân Kế hoạch Các lĩnh vực khác; Giáo dục và Đào tạo; Lao động TBXH; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài chính; Tư pháp; Thông tin truyền thông; Văn hóa và Thể thao; Y tế Kế hoạch Thực hiện Đề án Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 15/03/2018
558/QD-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Nông nghiệp và phát triển nông thôn Quyết định Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 14/03/2018
489/QD-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Nông nghiệp và phát triển nông thôn Quyết định Phê duyệt kế hoạch tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm; heo tai xanh; lở mồm long móng gia súc và khống chế bệnh dại năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 13/03/2018
237/TB-VP Ủy ban nhân dân Thông báo Nông nghiệp và phát triển nông thôn Thông báo Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng tại Hội nghị về liên kết sản xuất gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. 06/03/2018