Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 108

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1695/UBND-VHXH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Các lĩnh vực khác; Giáo dục và Đào tạo; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài chính; Thông tin truyền thông; Y tế V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Đông - Xuân. 03/11/2017
1481/UBND-KTTH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Công thương; Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; Giao thông vận tải; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Lao động TBXH; Nội vụ; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Ngoại giao; Tài chính; Tài nguyên và môi trường; Tư pháp; Thanh tra; Thông tin truyền thông; Văn hóa và Thể thao; Xây dựng; Y tế V/v thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư. 22/09/2017
1405/UBND-KTCN Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài nguyên và môi trường; Văn hóa và Thể thao; Công an V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Tháng an toàn phòng cháy, chữa cháy năm 2017". 12/09/2017
120/KH-UBND Ủy ban nhân dân Kế hoạch Nông nghiệp và phát triển nông thôn Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua "Đổi mới, phát triển các hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012 góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới" trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2017-2020 08/08/2017
1632/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Nông nghiệp và phát triển nông thôn Quy định về mức hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 03/08/2017
1201/UBND-VHXH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Các lĩnh vực khác; Giáo dục và Đào tạo; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài chính; Thông tin truyền thông; Y tế V/v tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dại. 28/07/2017
471/TB-VP Ủy ban nhân dân Thông báo Các lĩnh vực khác; Công thương; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài chính; Tài nguyên và môi trường; Văn hóa và Thể thao Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng tại buổi làm việc với UBND huyện Châu Thành về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017. 05/07/2017