Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 107

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
222/UBND-KTTH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Các lĩnh vực khác; Công an; Công thương; Nội vụ Công văn về việc thực hiện kết luận chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban, Ban Chỉ đạo 138/CP và ban Chỉ đạo 389 quốc gia 06/03/2019
150/UBND-VHXH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Giáo dục và Đào tạo; Nội vụ Công văn về việc chấn chỉnh các trường hợp kéo dài thời gian học tập 18/02/2019
148/UBND-TH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành BHXH Việt Nam; Các lĩnh vực khác; Công an; Công thương; Dân tộc; Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; Giao thông vận tải; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Lao động TBXH; Nội vụ; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Ngân hàng; Ngân hàng CSXH Việt Nam; Ngân hàng phát triển Việt Nam; Ngoại giao; Quốc phòng; Tài chính; Tài nguyên và môi trường; Tư pháp; Thanh tra; Thông tin truyền thông; Văn hóa và Thể thao; Xây dựng; Y tế Công văn về việc tập trung chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 15/02/2019
3/CT-UBND Ủy ban nhân dân Chỉ thị Nội vụ Về việc thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 1455-TB/TU ngày 25/10/2018 về kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 28/8/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về "tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng" trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 29/01/2019
1637/UBND-NCPC Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Nội vụ V/v chấn chỉnh công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức 29/11/2018
6725/VP-NCPC Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Các lĩnh vực khác; Công an; Nội vụ V/v xử lý kết quả kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ và bảo vệ bí mật nhà nước đối với các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện năm 2018 27/11/2018
1342/UBND-KSTT Ủy ban nhân dân Báo cáo Nội vụ; Thông tin truyền thông V/v thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại hội nghị trực tuyến về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính 05/10/2018