Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 148

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1655/VP-VHXH Văn phòng UBND tỉnh Công văn điều hành Nội vụ Công văn 1655/VP-VHXH ngày 25/3/2020 về việc tham mưu thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 02/12/2008 của Ban Bí thư, khóa X về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới 25/03/2020
1587/VP-KTCN Văn phòng UBND tỉnh Công văn điều hành Nội vụ; Tài nguyên và môi trường; Thông tin truyền thông Công văn số 1587/VP-KTCN ngày 24/3/2020 về việc hưởng ứng Giờ trái đất năm 2020 24/03/2020
729/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định Nội vụ Quyết định 729/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang 23/03/2020
274/TB-VP Văn phòng UBND tỉnh Thông báo Nội vụ; Y tế Thông báo số 274/TB-VP ngày 20/3/2020 về phòng, chống dịch Covid-19 tại Văn phòng UBND tỉnh. 20/03/2020
66/BC-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Báo cáo Nội vụ; Thông tin truyền thông Báo cáo 66/BC-UBND về Công tác cải cách hành chính quý I và chương trình công tác trọng tâm quý II năm 2020 do UBDT tỉnh Kiên Giang ban hành ngày 13/03/2020 13/03/2020
343/UBND-VHXH Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn điều hành Các lĩnh vực khác; Nội vụ; Văn hóa và Thể thao; Y tế Công văn số 343/UBND-VHXH về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng do UBND tỉnh Kiên Giang ban hành ngày 13/3/2020 13/03/2020
1546/VP-VHXH Văn phòng UBND tỉnh Công văn điều hành Các lĩnh vực khác; Nội vụ Công văn 1546/VP-VHXH về việc tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện các nội dung văn bản của Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế thuộc Vương quốc Campuchia đối với việc tạm ngưng nhập cảnh vào Campuchia và điều phối, đảm bảo việc vận chuyển hàng hóa qua lại biên giới, do Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang ban hành ngày 13/3/2020 13/03/2020