Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 103

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1637/UBND-NCPC Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Nội vụ V/v chấn chỉnh công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức 29/11/2018
6725/VP-NCPC Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Các lĩnh vực khác; Công an; Nội vụ V/v xử lý kết quả kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ và bảo vệ bí mật nhà nước đối với các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện năm 2018 27/11/2018
1342/UBND-KSTT Ủy ban nhân dân Báo cáo Nội vụ; Thông tin truyền thông V/v thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại hội nghị trực tuyến về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính 05/10/2018
1341/UBND-KSTT Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Nội vụ V/v thực hiện văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành nhưng chưa thực hiện công bố thủ tục hành chính 05/10/2018
1082/UBND-KTCN Ủy ban nhân dân Công văn điều hành BHXH Việt Nam; Các lĩnh vực khác; Công an; Công thương; Dân tộc; Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; Giao thông vận tải; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Lao động TBXH; Nội vụ; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Ngân hàng; Ngân hàng CSXH Việt Nam; Ngân hàng phát triển Việt Nam; Ngoại giao; Quốc phòng; Tài chính; Tài nguyên và môi trường; Tư pháp; Thanh tra; Thông tin truyền thông; Văn hóa và Thể thao; Xây dựng; Y tế V/v tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong thời gian Lễ Quốc khánh và khai giảng năm học mới 2017-2019 16/08/2018
743/UBND-KTTH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Xây dựng; Tài nguyên và môi trường; Nội vụ; Giao thông vận tải; Tài chính Rà soát và cổ phàn hóa các đơn vị sự nghiệp công lập. 04/06/2018
2737/VP-KTTH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành BHXH Việt Nam; Các lĩnh vực khác; Công thương; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Lao động TBXH; Nội vụ; Tài nguyên và môi trường V/v tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 25/05/2018