Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 162

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1384/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định Các lĩnh vực khác; Nội vụ Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự kỳ thi tuyển công chức năm 2020 16/06/2020
92/BC-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Báo cáo BHXH Việt Nam; Các lĩnh vực khác; Công an; Công thương; Dân tộc; Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; Giao thông vận tải; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Lao động TBXH; Nội vụ; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Ngân hàng; Ngân hàng CSXH Việt Nam; Ngân hàng phát triển Việt Nam; Ngoại giao; Quốc phòng; Tài chính; Tài nguyên và môi trường; Tư pháp; Thanh tra; Thông tin truyền thông; Văn hóa và Thể thao; Xây dựng; Y tế Báo cáo tổng kết , đánh giá thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 và đề xuất cho giai đoạn 2021-2025 10/04/2020
486/UBND-NCPC Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn điều hành Nội vụ V/c chấn chỉnh công tác sử dụng, quản lý công chức trong thời gian tập sự 09/04/2020
62/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch Nội vụ Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác thi đua, khen thưởng năm 2002 07/04/2020
60/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch Các lĩnh vực khác; Nội vụ; Văn hóa và Thể thao Kế hoạch số 60/KH-UBND về việc kiểm tra, giám sát công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 do UBND tỉnh ban hành ngày 7/4/2020 07/04/2020
1248/CVT-CP Khác Công văn điều hành Nội vụ Về việc lưu ý khi triển khai ứng cứu sự cố thông tin tại các địa phương trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg. 05/04/2020
317/TB-VP Văn phòng UBND tỉnh Công văn điều hành Nội vụ Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng tại chuyến kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Tiên, huyện Giang Thành và Kiên Lương 04/04/2020