Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 2

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
09/2017/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Các lĩnh vực khác; Ngân hàng; Ngân hàng CSXH Việt Nam Về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách tỉnh; ngân sách cấp huyện; ngân sách cấp xã giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 23/01/2017
07/2017/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Ngân hàng; Ngân hàng CSXH Việt Nam Ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi đối với ngân sách tỉnh; ngân sách cấp huyện; ngân sách cấp xã giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 23/01/2017