Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 19

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
92/BC-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Báo cáo BHXH Việt Nam; Các lĩnh vực khác; Công an; Công thương; Dân tộc; Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; Giao thông vận tải; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Lao động TBXH; Nội vụ; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Ngân hàng; Ngân hàng CSXH Việt Nam; Ngân hàng phát triển Việt Nam; Ngoại giao; Quốc phòng; Tài chính; Tài nguyên và môi trường; Tư pháp; Thanh tra; Thông tin truyền thông; Văn hóa và Thể thao; Xây dựng; Y tế Báo cáo tổng kết , đánh giá thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 và đề xuất cho giai đoạn 2021-2025 10/04/2020
321/UBND-KTTH Ủy ban nhân dân tỉnh Báo cáo Các lĩnh vực khác; Công thương; Kế hoạch và đầu tư; Ngân hàng; Tài chính; Tài nguyên và môi trường Công văn số 321/UBND-KTTH ngày 11/03/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 11/03/2020
225/TB-VP Văn phòng UBND tỉnh Thông báo Công thương; Ngân hàng; Ngân hàng CSXH Việt Nam Thông báo số 225/TB-VP ngày 05/3/2020 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tại Hội nghị tổng kết tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Kiên Giang năm 2019 và Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2020 05/03/2020
660/VP-KTCN Văn phòng UBND tỉnh Công văn điều hành Công thương; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Lao động TBXH; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Ngân hàng; Tài nguyên và môi trường; Thông tin truyền thông; Văn hóa và Thể thao Công văn 660/VP-KTCN ngày 17/02/2020 về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nông dân 17/02/2020
11/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch Công thương; Giao thông vận tải; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Ngân hàng; Tài nguyên và môi trường; Thông tin truyền thông; Xây dựng Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 22/01/2020 về Phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Kiên Giang 22/01/2020
148/UBND-TH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành BHXH Việt Nam; Các lĩnh vực khác; Công an; Công thương; Dân tộc; Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; Giao thông vận tải; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Lao động TBXH; Nội vụ; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Ngân hàng; Ngân hàng CSXH Việt Nam; Ngân hàng phát triển Việt Nam; Ngoại giao; Quốc phòng; Tài chính; Tài nguyên và môi trường; Tư pháp; Thanh tra; Thông tin truyền thông; Văn hóa và Thể thao; Xây dựng; Y tế Công văn về việc tập trung chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 15/02/2019
1307/UBND-KTTH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Ngân hàng; Thông tin truyền thông V/v triển khai thực hiện thí điểm ủy nhiệm thu thuế qua đơn vị nhận ủy nhiệm thu 03/10/2018