Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 6

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
10/2017/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Các lĩnh vực khác; Giáo dục và Đào tạo; Ngân hàng Về việc quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp từ năm học 2016 - 2017 đến năm 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 23/01/2017
09/2017/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Các lĩnh vực khác; Ngân hàng; Ngân hàng CSXH Việt Nam Về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách tỉnh; ngân sách cấp huyện; ngân sách cấp xã giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 23/01/2017
08/2017/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Giao thông vận tải; Ngân hàng Về việc vay vốn để trả nợ gốc và đầu tư dự án phát triển đường giao thông nông thôn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 23/01/2017
07/2017/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Ngân hàng; Ngân hàng CSXH Việt Nam Ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi đối với ngân sách tỉnh; ngân sách cấp huyện; ngân sách cấp xã giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 23/01/2017
81/2012/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân Nghị quyết Tài chính; Ngân hàng Nghị quyết số 81/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2011. 12/07/2012
33/2011/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân Nghị quyết Xây dựng; Tài chính; Ngân hàng Nghị quyết số 33/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012 bằng nguồn vốn xổ số kiến thiết. 09/12/2011