Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 35

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
92/BC-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Báo cáo BHXH Việt Nam; Các lĩnh vực khác; Công an; Công thương; Dân tộc; Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; Giao thông vận tải; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Lao động TBXH; Nội vụ; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Ngân hàng; Ngân hàng CSXH Việt Nam; Ngân hàng phát triển Việt Nam; Ngoại giao; Quốc phòng; Tài chính; Tài nguyên và môi trường; Tư pháp; Thanh tra; Thông tin truyền thông; Văn hóa và Thể thao; Xây dựng; Y tế Báo cáo tổng kết , đánh giá thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 và đề xuất cho giai đoạn 2021-2025 10/04/2020
54/KH-UBN Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch Các lĩnh vực khác; Công an; Công thương; Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Lao động TBXH; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Ngoại giao; Quốc phòng; Tài chính; Tư pháp; Thông tin truyền thông; Văn hóa và Thể thao; Y tế Kế hoạch số 54/KH-UBND về việc thực hiện Chỉ thị số 36/CT-TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy do UBND tỉnh ban hành ngày 31/3/2020 31/03/2020
277/TB-VP Văn phòng UBND tỉnh Thông báo Các lĩnh vực khác; Ngoại giao; Y tế Thông báo 277/TB-VP về ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thanh Bình tại buổi làm việc vói UBND huyện Giang Thành và thành phố Hà Tiên về kiểm tra tình hình phòng, chống dịch Covid-19 tại khu vực biên giới, do Văn phòng UBND tỉnh ban hành ngày 23/3/2020 23/03/2020
400/UBND-VHXH Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn điều hành Các lĩnh vực khác; Ngoại giao; Quốc phòng; Thông tin truyền thông; Y tế Công văn 400/UBND-VHXH về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, do UBND tỉnh Kiên Giang ban hành ngày 22/3/2020 22/03/2020
146/SNgV-LS-NVNONN Sở Ngoại vụ Công văn điều hành Ngoại giao Công văn số 146/SNgV-LS-NVNONN về việc tạm dừng cấp thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam do Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang ban hành ngày 20/3/2020 20/03/2020
145/SNgV-LS-NVNONN Sở Ngoại vụ Công văn điều hành Ngoại giao Công văn số 145/SNgV-LS-NVNONN về việc cách ly người nước ngoài tại các Trung tâm y tế tập trung để theo dõi và điều trị nhiễm bệnh Covid-19 do Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang ban hành ngày 20/3/2020 20/03/2020
354/UBND-VHXH Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn điều hành Các lĩnh vực khác; Công an; Công thương; Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; Giao thông vận tải; Lao động TBXH; Ngoại giao; Quốc phòng; Tài chính; Thông tin truyền thông; Y tế Công văn số 354/UBND-VHXH về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới do UBND tỉnh Kiên Giang ban hành ngày 15/3/2020 15/03/2020