Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 31

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
247/TB-VP Ủy ban nhân dân Thông báo Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Giáo dục và Đào tạo; Xây dựng; Tài nguyên và môi trường; Khoa học và công nghệ; Ngoại giao; Y tế; Công thương; Thông tin truyền thông; Văn hóa và Thể thao; Du lịch; Lao động TBXH; Nội vụ; Giao thông vận tải; Tài chính; Thanh tra; Tư pháp; Kế hoạch và đầu tư; Dân tộc; Quốc phòng; Các lĩnh vực khác Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng tại cuộc họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 02 năm 2018. 15/03/2018
43/BC-UBND Ủy ban nhân dân Báo cáo Các lĩnh vực khác; Quốc phòng Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 02; nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2018 13/03/2018
23/BC-UBND Ủy ban nhân dân Báo cáo Quốc phòng; Các lĩnh vực khác Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 01; nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2018 07/02/2018
306/BC-UBND Ủy ban nhân dân Báo cáo Các lĩnh vực khác; Công thương; Dân tộc; Giáo dục và Đào tạo; Giao thông vận tải; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Lao động TBXH; Ngoại giao; Quốc phòng; Tài chính; Tư pháp; Thanh tra; Thông tin truyền thông; Văn hóa và Thể thao; Xây dựng; Y tế Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018. 19/12/2017
789/TB-VP Ủy ban nhân dân Thông báo Các lĩnh vực khác; Công an; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Ngoại giao; Quốc phòng Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Anh Nhịn tại cuộc họp báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 689/CT-TTg và Công điện số 732/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Quý III năm 2017. 24/11/2017
2427/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Quốc phòng Về việc công nhận học viên được tuyển chọn đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành Quân sự cơ sở khóa 7, năm học 2017-2019. 14/11/2017
673/TB-VP Ủy ban nhân dân Thông báo Văn hóa và Thể thao; Giao thông vận tải; Quốc phòng; Các lĩnh vực khác Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng tại cuộc họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ quý III/2017. 03/10/2017