Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 228

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1505/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định Lao động TBXH; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài chính V/v Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Kiên Giang 01/07/2020
208/BC-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Báo cáo Các lĩnh vực khác; Kế hoạch và đầu tư; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài chính; Văn hóa và Thể thao; Y tế Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2020 29/06/2020
819/UBND-KT Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn điều hành Tài chính; Tài nguyên và môi trường Triển khai công tác lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện 23/06/2020
1429/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định Công an; Lao động TBXH; Tài chính; Tư pháp; Y tế Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 19/06/2020
190/BC-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Báo cáo Công thương; Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; Giao thông vận tải; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Lao động TBXH; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài chính; Tài nguyên và môi trường; Văn hóa và Thể thao; Xây dựng; Y tế Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 5/2020 17/06/2020
1059/BC-STP Sở Tư pháp Báo cáo Kế hoạch và đầu tư; Tài chính Báo cáo tình hình giải ngân đầu tư công trên Cổng thông tin điện tử tỉnh (Số liệu tháng 5 năm 2020) 17/06/2020
830/BC-BQL Ủy ban nhân dân tỉnh Báo cáo Kế hoạch và đầu tư; Tài chính Báo cáo tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công đến 15/6/2020 16/06/2020