Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 186

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
284/TB-VP Văn phòng UBND tỉnh Thông báo Các lĩnh vực khác; Công an; Quốc phòng; Tài chính; Y tế Thông báo 284/TB-VP về ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng tại buổi làm việc nghe báo cáo công tác kiểm soát và phòng, chống dịch Covid-19 khu vực tuyến biên giới, do Văn phòng UBND tỉnh ban hành ngày 25/3/2020 25/03/2020
284/TB-VP Văn phòng UBND tỉnh Báo cáo Công an; Quốc phòng; Tài chính; Y tế Thông báo số 284/TB-VP ngày 25/3/2020 về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng tại buổi làm việc nghe báo cáo công tác kiểm soát và phòng, chống dịch Covid-19 khu vực tuyến biên giới 25/03/2020
1612/VP-KTTH Văn phòng UBND tỉnh Báo cáo Tài chính Công văn số 1612/VP-KTTH ngày 25/3/2020 về việc xử lý đối với các chủ đầu tư không nộp báo cáo quyết toán năm 2017 (thực hiện kiến nghị Kiểm toán Nhà nước) 25/03/2020
354/UBND-VHXH Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn điều hành Các lĩnh vực khác; Công an; Công thương; Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; Giao thông vận tải; Lao động TBXH; Ngoại giao; Quốc phòng; Tài chính; Thông tin truyền thông; Y tế Công văn số 354/UBND-VHXH về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới do UBND tỉnh Kiên Giang ban hành ngày 15/3/2020 15/03/2020
40/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch Các lĩnh vực khác; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài chính; Y tế Kế hoạch số 40/KH-UBND hành động ứng phó với vi rút Cúm gia cầm H5N1 và các chủng vi rút cúm nguy hiểm trên gia cầm có khả năng lây sang người trên địa bàn tỉnh Kiên Giang do UBND tỉnh Kiên Giang ban hành ngày 13/3/2020 13/03/2020
17/BC-ĐKT389 Ban Chỉ Đạo 389/KG Báo cáo Các lĩnh vực khác; Công an; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài chính; Y tế Báo cáo 17/BC-ĐKT389 về Kết quả kiểm tra hoạt động kinh doanh trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ phòng, chống dịch bệnh nCoV và mua bán động vật, gia cầm, sản phẩm gia cầm nhằm chủ động phòng, chống các bệnh nguy hiểm trên động vật và dịch Cúm gia cầm, do Đoàn Kiểm tra 389/KG ban hành ngày 13/3/2020 13/03/2020
39/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch Các lĩnh vực khác; Công an; Công thương; Lao động TBXH; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài chính; Thông tin truyền thông; Văn hóa và Thể thao; Xây dựng; Y tế Kế hoạch 39/KH-UBND về triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Kiên Giang năm 2020, do UBND tỉnh Kiên Giang ban hành ngày 12/3/2020 12/03/2020