Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 154

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
156/CĐ-TTg Chính phủ Công điện Công an; Công thương; Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; Giao thông vận tải; Lao động TBXH; Ngoại giao; Tài chính; Thông tin truyền thông; Văn hóa và Thể thao; Y tế Công điện về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra 02/02/2020
101/UBND-VHXH Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn điều hành Công an; Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; Giao thông vận tải; Lao động TBXH; Tài chính; Thông tin truyền thông; Y tế Công văn về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra 31/01/2020
09/BC-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Báo cáo Các lĩnh vực khác; Công thương; Tài chính Báo cáo số 09/BC-UBND ngày 15/01/2020: Báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2019 15/01/2020
281/2020/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân tỉnh Nghị quyết Kế hoạch và đầu tư; Tài chính Nghị Quyết số 281/2020/NQ-HĐND ngày 02/01/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc Bổ sung danh mục vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 02/01/2020
6695/VP-VHXH Văn phòng UBND tỉnh Công văn điều hành Tài chính Chủ trương điều chỉnh, bổ sung kinh phí đào tạo nghề phi nông nghiệp cho lao động nông thôn và đào tạo nghề theo Kế hoạch 106/KH-UBND năm 2019. 08/11/2019
833/UBND-KTCN Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài chính; Tài nguyên và môi trường; Thông tin truyền thông V/v tổ chức triển khai thực hiện Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn thi hành. 01/07/2019
780/UBND-NCPC Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn điều hành Công an; Kế hoạch và đầu tư; Lao động TBXH; Tài chính; Thông tin truyền thông; Văn hóa và Thể thao V/v tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động tín dụng đen. 24/06/2019