Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 9

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
24/2017/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Tài chính; Tài nguyên và môi trường; Thanh tra; Xây dựng Về việc bãi bỏ Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND ngày 11 tháng 02 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang. 05/07/2017
01/2017/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Các lĩnh vực khác; Tài chính; Y tế Quyết định về việc ban hành bảng giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 06/01/2017
34/2016/QĐ-UBND Hội đồng nhân dân Quyết định Tài chính Về việc quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển để khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 19/10/2016
32/2016/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Tài chính V/v ban hành Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 16/09/2016
31/2016/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Tài chính V/v sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất; đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm và đơn giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 16/09/2016
911/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Tài chính; Kế hoạch và đầu tư Quyết định số 911/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang đến năm 2020. 23/04/2014
05/2012/UBTVQH13 Khác Pháp lệnh Văn hóa, Thể thao, Du lịch; Tài chính; Tư pháp Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng". 12/10/2012