Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 189

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
819/UBND-KT Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn điều hành Tài chính; Tài nguyên và môi trường Triển khai công tác lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện 23/06/2020
1434/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Báo cáo Tài nguyên và môi trường Quyết định về phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2020 22/06/2020
190/BC-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Báo cáo Công thương; Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; Giao thông vận tải; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Lao động TBXH; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài chính; Tài nguyên và môi trường; Văn hóa và Thể thao; Xây dựng; Y tế Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 5/2020 17/06/2020
183/BC-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Báo cáo Kế hoạch và đầu tư; Tài nguyên và môi trường Báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu 10/06/2020
12/2020/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định Tài nguyên và môi trường Quyết định ban hành Quy định lập, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 01/06/2020
571/UBND-KTCN Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài nguyên và môi trường Triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và cho thuê môi trường rừng đặc dụng, phòng hộ 22/04/2020
2372/VP-KTCN Văn phòng UBND tỉnh Công văn điều hành Tài nguyên và môi trường Hưởng ứng ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2020 22/04/2020