Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 95

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
2305/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Xây dựng; Tài nguyên và môi trường; Tài chính; Các lĩnh vực khác Về việc ngưng hiệu lực Điểm a, Khoản 2, Điều 1 Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 01/11/2017
979-STNMT-KS Khác Công điện Tài nguyên và môi trường Về việc đăng tải công khai nội dung Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 13/10/2017
1481/UBND-KTTH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Công thương; Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; Giao thông vận tải; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Lao động TBXH; Nội vụ; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Ngoại giao; Tài chính; Tài nguyên và môi trường; Tư pháp; Thanh tra; Thông tin truyền thông; Văn hóa và Thể thao; Xây dựng; Y tế V/v thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư. 22/09/2017
1405/UBND-KTCN Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài nguyên và môi trường; Văn hóa và Thể thao; Công an V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Tháng an toàn phòng cháy, chữa cháy năm 2017". 12/09/2017
1196/UBND-KTCN Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Các lĩnh vực khác; Tài nguyên và môi trường V/v phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cho các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 27/07/2017
1096/UBND-KTCN Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Các lĩnh vực khác; Du lịch; Kế hoạch và đầu tư; Ngân hàng CSXH Việt Nam; Tài chính; Tài nguyên và môi trường; Văn hóa và Thể thao; Xây dựng V/v thực hiện Quyết định số 655/QĐ-TTg ngày 12/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất" trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 06/07/2017
471/TB-VP Ủy ban nhân dân Thông báo Các lĩnh vực khác; Công thương; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài chính; Tài nguyên và môi trường; Văn hóa và Thể thao Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng tại buổi làm việc với UBND huyện Châu Thành về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017. 05/07/2017