Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 118

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
743/UBND-KTTH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Xây dựng; Tài nguyên và môi trường; Nội vụ; Giao thông vận tải; Tài chính Rà soát và cổ phàn hóa các đơn vị sự nghiệp công lập. 04/06/2018
2737/VP-KTTH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành BHXH Việt Nam; Các lĩnh vực khác; Công thương; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Lao động TBXH; Nội vụ; Tài nguyên và môi trường V/v tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 25/05/2018
651/UBND-KTCN Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Tài nguyên và môi trường V/v chấn chỉnh công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Phú Quốc. 15/05/2018
613/UBND-VHXH Ủy ban nhân dân Báo cáo Công thương; Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; Giao thông vận tải; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Lao động TBXH; Nội vụ; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài chính; Tài nguyên và môi trường; Tư pháp; Thông tin truyền thông; Văn hóa và Thể thao; Xây dựng; Y tế Về việc đôn đốc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ. 10/05/2018
574/UBND-KTCN Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Công an; Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch và đầu tư; Tài nguyên và môi trường; Thông tin truyền thông; Xây dựng Về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 03/05/2018
490/UBND-KTCN Hội đồng nhân dân Công văn điều hành Các lĩnh vực khác; Tài nguyên và môi trường Công văn V/v đính chính Công văn số 479/UBND-KTCN ngày 13/4/2018 của UBND tỉnh Kiên Giang. 17/04/2018
797/QD-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Tài nguyên và môi trường Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. 09/04/2018