Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 136

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
19/BC-BCH Khác Báo cáo Lao động TBXH; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài nguyên và môi trường Báo cáo số 19/BC-BCH ngày 17/02/2020 về Kết quả công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn, tháng 02/2020 Phương hướng chỉ đạo tháng 03/2020 17/02/2020
35/BC-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Báo cáo Tài nguyên và môi trường Báo cáo số 35/BC-UBND của UBND Tỉnh ngày 11/02/2020 về tình hình thực hiện Chiến lược và Kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu 11/02/2020
171/TB-VP Văn phòng UBND tỉnh Thông báo Tài nguyên và môi trường Thông báo số 171/TB-VP của Văn phòng UBND tỉnh ngày 11/02/2020 về Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng tại buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm 2020 và Ban Chỉ đạo Cấp nước an toàn và chống thất thoát, thất thu nước sạch tỉnh Kiên Giang 11/02/2020
165/TB-VP Văn phòng UBND tỉnh Báo cáo Các lĩnh vực khác; Kế hoạch và đầu tư; Nội vụ; Tài nguyên và môi trường; Thông tin truyền thông; Y tế Thông báo số 165/TB-VP của Văn phòng UBND tỉnh ngày 07/02/2020 về Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Vũ Hồng tại cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 01/2020 07/02/2020
327/VP-KTCN Văn phòng UBND tỉnh Công văn điều hành Tài nguyên và môi trường Công văn 327/VP-KTCN ngày 21/01/2020 của Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang về việc triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa Đại dương đến năm 2030 21/01/2020
02/BC-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Báo cáo Các lĩnh vực khác; Nội vụ; Tài nguyên và môi trường; Thông tin truyền thông Báo cáo số 02/BC-UBND ngày 06/01/2020: Báo cáo Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2019 06/01/2020
289/2020/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân tỉnh Nghị quyết Tài nguyên và môi trường Nghị quyết số 289/2020/NQ-HĐND ngày 02/01/2020 Quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 02/01/2020