Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 12

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
18/2017/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài nguyên và môi trường Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 31/05/2017
39/2016/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Các lĩnh vực khác; Tài nguyên và môi trường Về việc quy định giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 22/12/2016
34/2016/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Tài nguyên và môi trường Về việc quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển để khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 19/10/2016
17/2016/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Tài nguyên và môi trường Ban hành Quy định về quản lý sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 23/05/2016
300/CĐ-TTg Khác Công điện Tài nguyên và môi trường Về việc phòng cháy, chữa cháy rừng. 06/03/2012