Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 56

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
05/BC-UBND Ủy ban nhân dân Báo cáo Tư pháp Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. 05/01/2018
306/BC-UBND Ủy ban nhân dân Báo cáo Các lĩnh vực khác; Công thương; Dân tộc; Giáo dục và Đào tạo; Giao thông vận tải; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Lao động TBXH; Ngoại giao; Quốc phòng; Tài chính; Tư pháp; Thanh tra; Thông tin truyền thông; Văn hóa và Thể thao; Xây dựng; Y tế Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018. 19/12/2017
1184/STP-BTTP Khác Công văn điều hành Tư pháp V/v đăng tải Dự thảo Quyết ban hành quy định tiêu chí, cách thức thảm định và xét duyệt hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 15/12/2017
1881/UBND-KTCN Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Công an; Giao thông vận tải; Tư pháp V/v thực hiện kết luận của phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về một số giải pháp tháo gỡ vướng mắc, bất cập trong xử lý phương tiện giao thông đường bộ vi phạm hành chính. 08/12/2017
2619/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Nội vụ; Tư pháp Ban hành Quy định xác định Chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 01/12/2017
124/NQ-CP Khác Nghị quyết Các lĩnh vực khác; Công an; Tư pháp Về việc bổ sung danh sách các nước có công dân được thí điểm cấp thị thực điện tử. 30/11/2017
1481/UBND-KTTH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Công thương; Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; Giao thông vận tải; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Lao động TBXH; Nội vụ; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Ngoại giao; Tài chính; Tài nguyên và môi trường; Tư pháp; Thanh tra; Thông tin truyền thông; Văn hóa và Thể thao; Xây dựng; Y tế V/v thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư. 22/09/2017