Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 77

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1575/STP-QLXLVPHC Sở Tư pháp Công văn điều hành Tư pháp Về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-UBND của UBND tỉnh 10/12/2019
896/UBND-NCPC Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn điều hành Tư pháp Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019 16/07/2019
790/UBND-KTCN Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn điều hành Nội vụ; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài nguyên và môi trường; Tư pháp V/v thực hiện công tác giao khu vực biển để nuôi trồng thủy sản, trong khi chờ Chính phủ, Bộ ngành Trung ương có văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Thủy sản năm 2017 đã có hiệu lực thi hành 25/06/2019
148/UBND-TH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành BHXH Việt Nam; Các lĩnh vực khác; Công an; Công thương; Dân tộc; Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; Giao thông vận tải; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Lao động TBXH; Nội vụ; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Ngân hàng; Ngân hàng CSXH Việt Nam; Ngân hàng phát triển Việt Nam; Ngoại giao; Quốc phòng; Tài chính; Tài nguyên và môi trường; Tư pháp; Thanh tra; Thông tin truyền thông; Văn hóa và Thể thao; Xây dựng; Y tế Công văn về việc tập trung chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 15/02/2019
36/UBND-VHXH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Công an; Lao động TBXH; Tư pháp V/v triển khai thực hiện pháp luật về phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 10/01/2019
1720/UBND-NCPC Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Công an; Lao động TBXH; Tư pháp; Thông tin truyền thông V/v tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù 14/12/2018
1082/UBND-KTCN Ủy ban nhân dân Công văn điều hành BHXH Việt Nam; Các lĩnh vực khác; Công an; Công thương; Dân tộc; Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; Giao thông vận tải; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Lao động TBXH; Nội vụ; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Ngân hàng; Ngân hàng CSXH Việt Nam; Ngân hàng phát triển Việt Nam; Ngoại giao; Quốc phòng; Tài chính; Tài nguyên và môi trường; Tư pháp; Thanh tra; Thông tin truyền thông; Văn hóa và Thể thao; Xây dựng; Y tế V/v tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong thời gian Lễ Quốc khánh và khai giảng năm học mới 2017-2019 16/08/2018