Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 108

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
203/BC-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Báo cáo Tư pháp Sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2020 25/06/2020
1429/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định Công an; Lao động TBXH; Tài chính; Tư pháp; Y tế Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 19/06/2020
1079/BC-HDPH Ủy ban nhân dân tỉnh Báo cáo Tư pháp Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 19/06/2020
1365/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định Tài chính; Tư pháp Quyết định phê duyệt Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2030 11/06/2020
125/BC-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Báo cáo Tư pháp; Thông tin truyền thông Báo cáo kết quả cung cấp thông tin, phản ánh về vướng mắc, hạn chế của hệ thống pháp luật 05/05/2020
72/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch Tư pháp Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 1 năm 2020 Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 04/05/2020
544/UBND-NCPC Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn điều hành Các lĩnh vực khác; Tư pháp V/v triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 17/04/2020