Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 50

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1481/UBND-KTTH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Công thương; Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; Giao thông vận tải; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Lao động TBXH; Nội vụ; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Ngoại giao; Tài chính; Tài nguyên và môi trường; Tư pháp; Thanh tra; Thông tin truyền thông; Văn hóa và Thể thao; Xây dựng; Y tế V/v thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư. 22/09/2017
1422/UBND-NCPC Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Tư pháp V/v tiếp tục thực hiện Thông tư số 10/2016/TT-BTP của Bộ Tư pháp về báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật. 14/09/2017
1352/UBND-NCPC Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Các lĩnh vực khác; Tư pháp V/v thực hiện một số nhiệm vụ về công tác theo dõi thi hành pháp luật. 31/08/2017
1807/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Các lĩnh vực khác; Nội vụ; Tư pháp Công bố kết quả phân loại thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016. 29/08/2017
1742/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Tư pháp Về việc công bố thủ tục hành chính ngành Tư pháp áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 18/08/2017
1173/UBND-VHXH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Các lĩnh vực khác; Công an; Giáo dục và Đào tạo; Quốc phòng; Tài chính; Tư pháp; Văn hóa và Thể thao V/v đẩy mạnh giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình. 20/07/2017
488/TB-VP Ủy ban nhân dân Thông báo Nội vụ; Tài chính; Tư pháp; Thông tin truyền thông Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng tại buổi làm việc với Sở Tư pháp về tình hình thực hện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017. 14/07/2017