Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 32

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1522/VP-NCPC Văn phòng UBND tỉnh Công văn điều hành Các lĩnh vực khác; Công an; Tài nguyên và môi trường; Tư pháp; Thanh tra Công văn 1522/VP-NCPC về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các kiến nghị của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, do Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang ban hành ngày 20/3/2020 20/03/2020
339/UBND-TCD Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn điều hành Các lĩnh vực khác; Công an; Tài nguyên và môi trường; Thanh tra Công văn số 339/UBND-TCD về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Văn bản số 1656/VPCP-V.I ngày 4/3/2020 của Văn phòng Chính phủ do UBND tỉnh Kiên Giang ban hành ngày 13/3/2020 13/03/2020
63/BC-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Báo cáo Các lĩnh vực khác; Thanh tra Báo cáo 63/BC-UBND về tình hình quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập năm 2019, do UBND tỉnh Kiên Giang ban hành ngày 12/3/2020 12/03/2020
246/TB-VP Văn phòng UBND tỉnh Thông báo Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài chính; Thanh tra Thông báo số 246/TB-VP ngày 10/03/2020, thông báo Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định tỉnh về Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh năm 2020 10/03/2020
29/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch Các lĩnh vực khác; Công an; Giáo dục và Đào tạo; Nội vụ; Tài nguyên và môi trường; Thanh tra Kế hoạch 29/KH-UBND về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020, do UBND tỉnh ban hành ngày 24/02/2020 24/02/2020
235/UBND-VHXH Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn điều hành Nội vụ; Tài nguyên và môi trường; Thanh tra Công văn số 235/UBND-VHXH ngày 24/02/2020 về công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng 24/02/2020
104_TTr-VP Thanh tra tỉnh Chỉ thị Thanh tra V/v triển khai thực hiện Chỉ thị 769/CT-TTCP ngày 17/5/2019 của Thanh tra Chính phủ. 30/05/2019