Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 37

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
92/BC-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Báo cáo BHXH Việt Nam; Các lĩnh vực khác; Công an; Công thương; Dân tộc; Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; Giao thông vận tải; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Lao động TBXH; Nội vụ; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Ngân hàng; Ngân hàng CSXH Việt Nam; Ngân hàng phát triển Việt Nam; Ngoại giao; Quốc phòng; Tài chính; Tài nguyên và môi trường; Tư pháp; Thanh tra; Thông tin truyền thông; Văn hóa và Thể thao; Xây dựng; Y tế Báo cáo tổng kết , đánh giá thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 và đề xuất cho giai đoạn 2021-2025 10/04/2020
101/TTr-PCTN Thanh tra tỉnh Công văn điều hành Thanh tra V/v tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ 10/04/2020
90/BC-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Báo cáo Các lĩnh vực khác; Thanh tra Báo cáo việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ 09/04/2020
53/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch Các lĩnh vực khác; Nội vụ; Tư pháp; Thanh tra Kế hoạch số 53/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 30/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh Kiên Giang do UBND tỉnh ban hành ngày 31/3/2020 31/03/2020
1522/VP-NCPC Văn phòng UBND tỉnh Công văn điều hành Các lĩnh vực khác; Công an; Tài nguyên và môi trường; Tư pháp; Thanh tra Công văn 1522/VP-NCPC về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các kiến nghị của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, do Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang ban hành ngày 20/3/2020 20/03/2020
339/UBND-TCD Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn điều hành Các lĩnh vực khác; Công an; Tài nguyên và môi trường; Thanh tra Công văn số 339/UBND-TCD về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Văn bản số 1656/VPCP-V.I ngày 4/3/2020 của Văn phòng Chính phủ do UBND tỉnh Kiên Giang ban hành ngày 13/3/2020 13/03/2020
63/BC-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Báo cáo Các lĩnh vực khác; Thanh tra Báo cáo 63/BC-UBND về tình hình quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập năm 2019, do UBND tỉnh Kiên Giang ban hành ngày 12/3/2020 12/03/2020