Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 91

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
2305/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Xây dựng; Tài nguyên và môi trường; Tài chính; Các lĩnh vực khác Về việc ngưng hiệu lực Điểm a, Khoản 2, Điều 1 Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 01/11/2017
1481/UBND-KTTH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Công thương; Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; Giao thông vận tải; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Lao động TBXH; Nội vụ; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Ngoại giao; Tài chính; Tài nguyên và môi trường; Tư pháp; Thanh tra; Thông tin truyền thông; Văn hóa và Thể thao; Xây dựng; Y tế V/v thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư. 22/09/2017
1331/UBND-KTCN Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Các lĩnh vực khác; Công an; Xây dựng V/v tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 25/08/2017
483/TB-VP Ủy ban nhân dân Thông báo Kế hoạch và đầu tư; Xây dựng Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Anh Nhịn tại cuộc họp nghe báo cáo dự án đầu tư xây dựng Hồ chứa nước ngọt Vĩnh Thông (mở rộng) và Nhà máy nước Vĩnh Thông, thành phố Rạch Giá. 12/07/2017
472/TB-VP Ủy ban nhân dân Thông báo Các lĩnh vực khác; Xây dựng Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Anh Nhịn tại buổi làm việc với Ban Quản lý Khu đô thị Thứ Bảy, huyện An Biên, An Minh. 06/07/2017
1096/UBND-KTCN Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Các lĩnh vực khác; Du lịch; Kế hoạch và đầu tư; Ngân hàng CSXH Việt Nam; Tài chính; Tài nguyên và môi trường; Văn hóa và Thể thao; Xây dựng V/v thực hiện Quyết định số 655/QĐ-TTg ngày 12/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất" trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 06/07/2017
469/TB-VP Ủy ban nhân dân Thông báo Các lĩnh vực khác; Xây dựng Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Anh Nhịn tại cuộc họp triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ. 04/07/2017