Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 130

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
190/BC-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Báo cáo Công thương; Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; Giao thông vận tải; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Lao động TBXH; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài chính; Tài nguyên và môi trường; Văn hóa và Thể thao; Xây dựng; Y tế Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 5/2020 17/06/2020
07/2020/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Pháp lệnh Xây dựng Quyết định quy định về quy mô, chiều cao tối đa và thời hạn được phép tồn tại công trình xây dựng, nhà ở riêng lẻ được cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 21/05/2020
665/UBND-KTTH Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn điều hành Xây dựng Giao nhiệm vụ rà soát, tham mưu đối với một số công tác trong đầu tư công 15/05/2020
1047/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định Các lĩnh vực khác; Xây dựng Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ngành Xây dựng áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 28/04/2020
1028/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định Các lĩnh vực khác; Kế hoạch và đầu tư; Tài chính; Xây dựng Quyết định giao nhiệm vụ và ủy quyền thực hiện một số công việc thuộc thẩm quyền của người quyết định đầu tư trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 24/04/2020
92/BC-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Báo cáo BHXH Việt Nam; Các lĩnh vực khác; Công an; Công thương; Dân tộc; Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; Giao thông vận tải; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Lao động TBXH; Nội vụ; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Ngân hàng; Ngân hàng CSXH Việt Nam; Ngân hàng phát triển Việt Nam; Ngoại giao; Quốc phòng; Tài chính; Tài nguyên và môi trường; Tư pháp; Thanh tra; Thông tin truyền thông; Văn hóa và Thể thao; Xây dựng; Y tế Báo cáo tổng kết , đánh giá thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 và đề xuất cho giai đoạn 2021-2025 10/04/2020
517/BQL-HCKT Sở Xây dựng Báo cáo Xây dựng Về việc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại công trình xây dựng theo Công văn số 537/SXD-QLXD, ngày 31/3/2020 của Sở Xây dựng Kiên Giang 06/04/2020