Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 3

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
24/2017/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Tài chính; Tài nguyên và môi trường; Thanh tra; Xây dựng Về việc bãi bỏ Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND ngày 11 tháng 02 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang. 05/07/2017
62/2014/NQ HĐND Hội đồng nhân dân Nghị quyết Xây dựng; Thông tin truyền thông Nghị quyết số 62/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014. 09/07/2014
33/2011/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân Nghị quyết Xây dựng; Tài chính; Ngân hàng Nghị quyết số 33/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012 bằng nguồn vốn xổ số kiến thiết. 09/12/2011