Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 71

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
61/QD-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Y tế Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc Ngành Y tế áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 10/01/2018
5068/QĐ-SYT Khác Quyết định Y tế V/v phê duyệt danh sách các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh đủ điều kiện đăng ký khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu. 21/12/2017
306/BC-UBND Ủy ban nhân dân Báo cáo Các lĩnh vực khác; Công thương; Dân tộc; Giáo dục và Đào tạo; Giao thông vận tải; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Lao động TBXH; Ngoại giao; Quốc phòng; Tài chính; Tư pháp; Thanh tra; Thông tin truyền thông; Văn hóa và Thể thao; Xây dựng; Y tế Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018. 19/12/2017
157/KH-UBND Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Công an; Công thương; Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Nội vụ; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài chính; Thông tin truyền thông; Y tế Thực hiện Kế hoạch số 77-KH/TU ngày 09/5/2017 của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 11-KL/TW ngày 19/01/2017 của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới. 08/11/2017
1695/UBND-VHXH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Các lĩnh vực khác; Giáo dục và Đào tạo; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài chính; Thông tin truyền thông; Y tế V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Đông - Xuân. 03/11/2017
194/KH-BCĐ Khác Kế hoạch Các lĩnh vực khác; Y tế Tổ chức Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2017. 01/11/2017
2023/CT-UBND Ủy ban nhân dân Chỉ thị Kế hoạch và đầu tư; Y tế Về chấn chỉnh công tác đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 26/09/2017