Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 67

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1695/UBND-VHXH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Các lĩnh vực khác; Giáo dục và Đào tạo; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài chính; Thông tin truyền thông; Y tế V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Đông - Xuân. 03/11/2017
194/KH-BCĐ Khác Kế hoạch Các lĩnh vực khác; Y tế Tổ chức Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2017. 01/11/2017
2023/CT-UBND Ủy ban nhân dân Chỉ thị Kế hoạch và đầu tư; Y tế Về chấn chỉnh công tác đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 26/09/2017
1481/UBND-KTTH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Công thương; Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; Giao thông vận tải; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Lao động TBXH; Nội vụ; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Ngoại giao; Tài chính; Tài nguyên và môi trường; Tư pháp; Thanh tra; Thông tin truyền thông; Văn hóa và Thể thao; Xây dựng; Y tế V/v thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư. 22/09/2017
1999/CT-UBND Ủy ban nhân dân Chỉ thị Các lĩnh vực khác; Nội vụ; Tài chính; Thông tin truyền thông; Y tế Về việc tăng cường chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh nhằm giảm tử vong mẹ, tử vong sơ sinh. 22/09/2017
141/KH-UBND Ủy ban nhân dân Kế hoạch BHXH Việt Nam; Các lĩnh vực khác; Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch và đầu tư; Lao động TBXH; Tài chính; Thông tin truyền thông; Y tế Thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống mù lòa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. 22/09/2017
174/KH-BCĐ Ủy ban nhân dân Báo cáo Các lĩnh vực khác; Công an; Công thương; Du lịch; Quốc phòng; Tài chính; Thông tin truyền thông; Văn hóa và Thể thao; Y tế Tổ chức lễ hội truyền thống Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực tại thành phố Rạch Giá năm 2017. 20/09/2017