Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 118

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
371/BC-BCĐ Ban Chỉ đạo PCDB VĐHH Corona Báo cáo Y tế Báo cáo số 371/BC-BCĐ ngày 18/02/2020 báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra trên địa bàn tỉnh Kiên Giang (cập nhật đến 15h00 ngày 18/02/2020) 18/02/2020
171/UBND-VHXH Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn điều hành Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa và Thể thao; Y tế Công văn 171/UBND-VHXH ngày 15/02/2020 về việc chủ trương cho học sinh, sinh viên, học viên tiếp tục nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 15/02/2020
325/BC-SYT Sở Y Tế Báo cáo Y tế Báo cáo ngày 14/02/2020 của Sở Y tế về Công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ( cập nhật đến 15h00 ngày 14/02/2020) 14/02/2020
292/BC-SYT Sở Y Tế Báo cáo Y tế Báo cáo số 292/BC-SYT: Báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn tỉnh Kiên Giang (cập nhật đến 15h00 ngày 12/02/2020) 12/02/2020
497/VP-VHXH Văn phòng UBND tỉnh Công văn điều hành Y tế Công văn số 497/VP-VHXH về việc chủ trương cho phép học viên, học sinh và sinh viên tiếp tục nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra 07/02/2020
165/TB-VP Văn phòng UBND tỉnh Báo cáo Các lĩnh vực khác; Kế hoạch và đầu tư; Nội vụ; Tài nguyên và môi trường; Thông tin truyền thông; Y tế Thông báo số 165/TB-VP của Văn phòng UBND tỉnh ngày 07/02/2020 về Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Vũ Hồng tại cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 01/2020 07/02/2020
133/UBND-VHXH Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn điều hành Y tế Công văn số 133/UBND-VHXH ngày 07/02/2020 về việc chủ động phòng, chống dịch cúm A(H5N1) trên gia cầm và ở người 07/02/2020