Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 12

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
197/UBND-KTCN Hội đồng nhân dân Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài nguyên và môi trường V/v tăng cường quản lý đất nông nghiệp và đất lâm nghiệp 01/03/2019
1444/UBND-VHXH Hội đồng nhân dân Công văn điều hành Lao động TBXH V/v tổ chức thực hiện các kiến nghị của Đoàn giám sát - HĐND tỉnh về thực hiện chính sách pháp luật đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh 31/10/2018
756/UBND-VHXH Hội đồng nhân dân Công văn điều hành Các lĩnh vực khác Phối hợp triển khai thực hiện Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2018 05/06/2018
490/UBND-KTCN Hội đồng nhân dân Công văn điều hành Các lĩnh vực khác; Tài nguyên và môi trường Công văn V/v đính chính Công văn số 479/UBND-KTCN ngày 13/4/2018 của UBND tỉnh Kiên Giang. 17/04/2018
40/HÐND-VP Hội đồng nhân dân Công văn điều hành Các lĩnh vực khác V/v đính chính Nghị quyết số 77/2017/NQ-HĐND ngày 20/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 07/03/2018
588/TB-VP Hội đồng nhân dân Thông báo Các lĩnh vực khác; Văn hóa và Thể thao Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Văn Huỳnh tại buổi họp thông qua kế hoạch tổ chức Lễ hội truyền thống anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực tại thành phố Rạch Giá năm 2017 22/08/2017
55/KH-BCĐ Hội đồng nhân dân Kế hoạch Các lĩnh vực khác; Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch và đầu tư; Lao động TBXH; Tài chính; Thông tin truyền thông; Văn hóa và Thể thao; Y tế Kế hoạch phòng chống HIV/AIDS năm 2017 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 07/04/2017