Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 7

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
34/2016/QĐ-UBND Hội đồng nhân dân Quyết định Tài chính Về việc quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển để khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 19/10/2016
74/2014/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân Nghị quyết Thông tin truyền thông Nghị quyết số 74/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm 2014. 09/07/2014
62/2014/NQ HĐND Hội đồng nhân dân Nghị quyết Xây dựng; Thông tin truyền thông Nghị quyết số 62/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014. 09/07/2014
60/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân Nghị quyết Thông tin truyền thông; Các lĩnh vực khác Nghị quyết số 60/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang Khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 28/03/2014
57/2013/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân Nghị quyết Giáo dục và Đào tạo; Thông tin truyền thông Nghị quyết số 57/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ tiền thưởng cho giảng viên, giáo viên, sinh viên, học sinh đạt thành tích cao trong giảng dạy và học tập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 06/12/2013
81/2012/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân Nghị quyết Tài chính; Ngân hàng Nghị quyết số 81/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2011. 12/07/2012
33/2011/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân Nghị quyết Xây dựng; Tài chính; Ngân hàng Nghị quyết số 33/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012 bằng nguồn vốn xổ số kiến thiết. 09/12/2011