Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 130

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
07-CT/TU Khác Báo cáo Các lĩnh vực khác Chỉ thị về việc tổ chức đón Tết năm 2018. 11/01/2018
3707/BC-LÐTBXH Khác Báo cáo Lao động TBXH Báo cáo kết quả thực hiện Quy định tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em tỉnh Kiên Giang năm 2017. 29/12/2017
32/CTr-TU Khác Chương trình Nội vụ Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả" 29/12/2017
33/CTr-TU Khác Chương trình Các lĩnh vực khác Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sực khỏe nhân dân trong tình hình mới. 29/12/2017
34/CTr-TU Khác Chương trình Các lĩnh vực khác Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác dân số trong tình hình mới. 29/12/2017
115/BC-VP.BCH Khác Báo cáo Các lĩnh vực khác Báo cáo kết quả triển khai, chỉ đạo ứng phó với bão số 16. 28/12/2017
1134-CV/VPTU Khác Công văn điều hành Các lĩnh vực khác V/v sao gửi Chỉ thị số 16-CT/TW. 26/12/2017