Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 154

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
104/CV-BCĐ Khác Công văn điều hành Các lĩnh vực khác Về việc tiếp tục triển khai khẩn cấp các biện pháp ứng phó bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. 20/05/2019
44/BCĐ-VP Khác Công văn điều hành về việc chỉ đạo thực hiện nghiêm túc phương án, đảm bảo thành công Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 01/04/2019
1421/SCT-QLTM Khác Công văn điều hành Công thương V/v chấn chỉnh các hoạt động khuyến mại trên địa bàn tỉnh KG 28/12/2018
1131-QD-HNBVN Khác Quyết định Thông tin truyền thông Ban hành Quy tắc sử dụng mạng xã hội của Hội Nhà báo Việt Nam 24/12/2018
300/SCT-QLTM Khác Công văn điều hành Các lĩnh vực khác V/v sơ chế, đóng gói hàng hóa tại nguồn trước khi đưa về 03 chợ đầu mối tại TPHCM 06/12/2018
1650-SGDDT-GDTX Khác Báo cáo Giáo dục và Đào tạo V/v hướng dẫn tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018. 20/09/2018
864-SCT-QLNL Khác Công văn điều hành Giáo dục và Đào tạo; Thông tin truyền thông; Xây dựng V/v an toàn điện và mỹ quan lưới điện trên địa bàn tỉnh 15/08/2018