Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 8

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
23/2017/TT-BTTTT Khác Thông tư Các lĩnh vực khác; Thông tin truyền thông Thông tư quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước ở địa phương. 29/09/2017
22/2017/TT-BTTTT Khác Thông tư Các lĩnh vực khác; Thông tin truyền thông Thông tư quy định mức giá tối đa và chính sách miễn, giảm giá cước dịch vụ nhận, gửi hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. 29/09/2017
04/2014/L-CTN Khác Luật Tư pháp; Các lĩnh vực khác Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 26/06/2014
01/2014/TB-LPQT Khác Thông báo Thông tin truyền thông; Nội vụ; Dân tộc Thông báo 01/2014/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: "Bản Thỏa thuận về việc thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Cam-pu-chia". 13/01/2014
01/2013/TT-BTTTT Khác Thông tư Văn hóa, Thể thao, Du lịch Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. 10/01/2013
05/2012/UBTVQH13 Khác Pháp lệnh Văn hóa, Thể thao, Du lịch; Tài chính; Tư pháp Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng". 12/10/2012
10/2012/QH13 Khác Luật Lao động TBXH; Tư pháp Quốc hội ban hành Luật lao động Việt Nam 05/08/2012