Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 134

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
3051/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Báo cáo Các lĩnh vực khác; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài nguyên và môi trường Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Gò Quao- tỉnh Kiên Giang. 30/12/2016
3050/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Các lĩnh vực khác; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài nguyên và môi trường Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Gò Quao - tỉnh Kiên Giang. 30/12/2016
3049/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài nguyên và môi trường; Các lĩnh vực khác Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Kiên Hải - tỉnh Kiên Giang. 30/12/2016
3048/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Các lĩnh vực khác; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài nguyên và môi trường Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Tân Hiệp-tỉnh Kiên Giang. 30/12/2016
3047/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Các lĩnh vực khác; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài nguyên và môi trường Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Giang Thành - tỉnh Kiên Giang 30/12/2016
3046/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Các lĩnh vực khác; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài nguyên và môi trường Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Kiên Lương - tỉnh Kiên Giang 30/12/2016
3045/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Các lĩnh vực khác; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài nguyên và môi trường Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Hòn Đất- tỉnh Kiên Giang. 30/12/2016