Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 8

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
39/2016/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Các lĩnh vực khác; Tài nguyên và môi trường Về việc quy định giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 22/12/2016
38/2016/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Giao thông vận tải Về việc quy định giá sử dụng dịch vụ đò, phà trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 22/12/2016
34/2016/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Tài nguyên và môi trường Về việc quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển để khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 19/10/2016
34/2016/QĐ-UBND Hội đồng nhân dân Quyết định Tài chính Về việc quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển để khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 19/10/2016
33/2016/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Công thương Phân cấp quản lý an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 14/10/2016
32/2016/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Tài chính V/v ban hành Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 16/09/2016
31/2016/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Tài chính V/v sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất; đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm và đơn giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 16/09/2016