Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 249

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1148_UBND-VHXH Ủy ban nhân dân Báo cáo Lao động TBXH V/v bổ sung, điều chỉnh hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển trong năm trên địa bàn tỉnh 29/09/2018
1236/UBND-KTCN Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Các lĩnh vực khác V/v triển khai ứng phó với lũ lớn năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 19/09/2018
1231/UBND-KTCN Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Các lĩnh vực khác; Công thương; Du lịch; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Lao động TBXH; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài nguyên và môi trường; Văn hóa và Thể thao V/v triển khai thực hiện Nghị định số 52/2018/NĐ-Cp ngày 12/4/2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn 18/09/2018
1224/UBND-KTCN Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Các lĩnh vực khác; Nông nghiệp và phát triển nông thôn V/v tiếp tục ứng phó với lũ lớn trên địa bàn tỉnh 17/09/2018
5204/VP-KTCN Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn V/v tập trung triển khai các biện pháp ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào Việt Nam 17/09/2018
5157/VP-VHXH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Lao động TBXH V/v thực hiện kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác bảo vê trẻ em 13/09/2018
5155/VP-VHXH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Văn hóa và Thể thao V/v triển khai thực hiện quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương 13/09/2018