Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 260

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1376/UBND-VHXH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Công an; Kế hoạch và đầu tư; Lao động TBXH; Tài chính; Y tế V/v triển khai thực hiện Công điện số 02/CĐ-LĐTBXH ngày 24/8/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 10/10/2018
5703/VP-KTCN Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Các lĩnh vực khác V/v thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về ứng phó lũ lụt ở đồng bằng sông Cửu Long 10/10/2018
1341/UBND-KSTT Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Nội vụ V/v thực hiện văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành nhưng chưa thực hiện công bố thủ tục hành chính 05/10/2018
1342/UBND-KSTT Ủy ban nhân dân Báo cáo Nội vụ; Thông tin truyền thông V/v thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại hội nghị trực tuyến về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính 05/10/2018
1340/UBND-NCPC Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Công an V/v triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05/CT-BCA ngày 05/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an 05/10/2018
1330/UBND-KTCN Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Các lĩnh vực khác; Công an; Giao thông vận tải; Thông tin truyền thông V/v tăng cường thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông quý IV/2018 05/10/2018
1307/UBND-KTTH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Ngân hàng; Thông tin truyền thông V/v triển khai thực hiện thí điểm ủy nhiệm thu thuế qua đơn vị nhận ủy nhiệm thu 03/10/2018