Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 214

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1557_CT-UBND Ủy ban nhân dân Chỉ thị Các lĩnh vực khác Về việc đẩy mạnh triển khai liên kết sản xuất, phát triển hợp tác xã kiểu mời, theo Luật Hợp tác xã năm 2012, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 13/07/2018
1558/CT-UBND Ủy ban nhân dân Chỉ thị Các lĩnh vực khác Về việc đẩy mạnh thực hiện đối mời chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông. 13/07/2018
908/UBND-KTTH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Các lĩnh vực khác; Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch và đầu tư; Lao động TBXH; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Ngân hàng; Ngân hàng CSXH Việt Nam; Tài chính; Xây dựng V/v xây dựng kế hoạch tín dụng năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 10/07/2018
3684/VP-KTCN Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Các lĩnh vực khác V/v kết quả làm việc của Đoàn thanh tra của ỦY ban Châu Âu về chống khai thác IUU 10/07/2018
889/UBND-VHXH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Giáo dục và Đào tạo; Lao động TBXH; Tài chính; Xây dựng; Y tế Triển khai thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 31/5/2018 của Chính phủ về một số chính sách đối với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều 04/07/2018
3545/UBND-KTCN Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn V/v tăng cường chỉ đạo thực hiện chống khai thác IUU 03/07/2018
3170/VP-VHXH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Y tế V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Ebola 15/06/2018