Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 91

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1063_UBND-KTCN Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn điều hành Các lĩnh vực khác Về việc tăng cường giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong thời gian Lễ Quốc khánh 02/9 và khai giảng năm học mới 2019 - 2020 15/08/2019
4649_VP-TH Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn điều hành Các lĩnh vực khác V/v tham mưu UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019 08/08/2019
1021_UBND-VHXH Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn điều hành Các lĩnh vực khác Về việc cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân khi thiên tai xảy ra năm 2019 07/08/2019
1018_UBND-VHXH Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn điều hành Các lĩnh vực khác Về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 223/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh. 07/08/2019
4593_VP-VHXH Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn điều hành Các lĩnh vực khác Về việc tham mưu thực hiện việc quy định mức trợ cấp đặc thù cho công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy đa chức năng tỉnh Kiên Giang 05/08/2019
4591_VP-VHXH Văn phòng UBND tỉnh Công văn điều hành Lao động TBXH Về việc tham mưu thực hiện việc hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 05/08/2019
11/CT-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Chỉ thị Nội vụ Về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 29/07/2019