Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 151

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
804/TB-VP Văn phòng UBND tỉnh Thông báo Nội vụ Thông báo số 804/TB-VP ngày 31/12/2019: Thông báo danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích áp dụng tại Văn phòng UBND tỉnh 31/12/2019
7786/VP-VHXH Văn phòng UBND tỉnh Công văn điều hành Kế hoạch và đầu tư Về việc tham mưu thực hiện Quyết định công nhận danh sách thôn đặc biệt khó khăn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020. 31/12/2019
1743/UBND-KTCN Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn điều hành Các lĩnh vực khác Về việc tăng cường triển khai thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn mùa khô năm 2019-2020. 17/12/2019
7434/VP-VHXH Văn phòng UBND tỉnh Công văn điều hành Thông tin truyền thông Về việc tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng. 13/12/2019
1575/STP-QLXLVPHC Sở Tư pháp Công văn điều hành Tư pháp Về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-UBND của UBND tỉnh 10/12/2019
7334/VP-VHXH Văn phòng UBND tỉnh Công văn điều hành Lao động TBXH Về việc triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 trên địa bàn tỉnh. 09/12/2019
1849 - TB/TU Tỉnh ủy Thông báo Các lĩnh vực khác Thông báo kết luận của ban thường vụ tỉnh ủy về sắp xếp lại, xử lý xe ô tô phục vụ công tác chung 09/12/2019