Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 35

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
171/UBND-VHXH Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn điều hành Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa và Thể thao; Y tế Công văn 171/UBND-VHXH ngày 15/02/2020 về việc chủ trương cho học sinh, sinh viên, học viên tiếp tục nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 15/02/2020
325/BC-SYT Sở Y Tế Báo cáo Y tế Báo cáo ngày 14/02/2020 của Sở Y tế về Công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ( cập nhật đến 15h00 ngày 14/02/2020) 14/02/2020
292/BC-SYT Sở Y Tế Báo cáo Y tế Báo cáo số 292/BC-SYT: Báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn tỉnh Kiên Giang (cập nhật đến 15h00 ngày 12/02/2020) 12/02/2020
42/TB-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Thông báo Nội vụ Thông báo số 42/TB-UBND của UBND tỉnh ngày 11/02/2020 về việc phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh Kiên Giang 11/02/2020
35/BC-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Báo cáo Tài nguyên và môi trường Báo cáo số 35/BC-UBND của UBND Tỉnh ngày 11/02/2020 về tình hình thực hiện Chiến lược và Kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu 11/02/2020
325/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định Kế hoạch và đầu tư Quyết định số 325/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 11/02/2020 về việc Phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Giồng Riềng năm 2020 11/02/2020
324/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định Kế hoạch và đầu tư Quyết định số 324/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 11/02/2020 về việc Phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Tân Hiệp năm 2020 11/02/2020