Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 654

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
4595/VP-KGVX Văn phòng UBND tỉnh Công văn điều hành Giáo dục và Đào tạo Tăng cường chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh trung cấp, cao đẳng năm 2020. 29/07/2020
4582/VP-KT Văn phòng UBND tỉnh Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn Thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 23/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã. 29/07/2020
4487/VP-KT Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn điều hành Kế hoạch và đầu tư Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chín chỉ đạo về việc thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công 2020. 24/07/2020
41/BCĐ-TGV Sở Công Thương Công văn điều hành Công thương Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép lợn, sản phẩm từ lợn qua biên giới. 20/07/2020
4280/VP-KT Văn phòng UBND tỉnh Công văn điều hành Kế hoạch và đầu tư; Tư pháp Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đầu tư và phòng ngừa việc phát sinh các vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tế 16/07/2020
1644/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Báo cáo Khoa học và công nghệ Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 16/07/2020
781-SCT-QLCN Sở Công Thương Công văn điều hành Công thương Thực hiện các giải pháp tăng cường an toàn điện 2020 15/07/2020