Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 432

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
921/SYT-NVYD Sở Y Tế Công văn điều hành Y tế Quản lý đối tượng cách ly tại nhà, nơi cư trú 06/04/2020
920/SYT-NVYD Sở Y Tế Công văn điều hành Y tế Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-BYT ngày 28/3/2020 của Bộ Y tế 06/04/2020
845/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định Các lĩnh vực khác; Giáo dục và Đào tạo Quyết định số 845/QĐ-UBND về việc điều chỉnh khoản 3 và khoản 5 Điều 1 Quyết định số 1426/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do UBND tỉnh ban hành ngày 6/4/2020 06/04/2020
84/BC-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Báo cáo Các lĩnh vực khác Báo cáo số 84/BC-UBND về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội quý I/2020 do UBND tỉnh ban hành ngày 6/4/2020 06/04/2020
517/BQL-HCKT Sở Xây dựng Báo cáo Xây dựng Về việc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại công trình xây dựng theo Công văn số 537/SXD-QLXD, ngày 31/3/2020 của Sở Xây dựng Kiên Giang 06/04/2020
917/SYT--NVYD Sở Y Tế Công văn điều hành Y tế Chỉ đạo chuyển đổi phác đồ thuốc ARV điều trị người nhiễm HIV trong tình hình dịch COVID-19 05/04/2020
916/SYT-NVYD Sở Y Tế Công văn điều hành Y tế Về việc thông báo ca bệnh Covid-19 do Sở Y tế ban hành ngày 5-4-2020. 05/04/2020