Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 665

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
320/2020/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân tỉnh Nghị quyết Tài nguyên và môi trường Nghị quyết về việc bổ sung Danh mục dự án cần thu hồi đất; Danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ thực hiện trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 17/07/2020
4280/VP-KT Văn phòng UBND tỉnh Công văn điều hành Kế hoạch và đầu tư; Tư pháp Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đầu tư và phòng ngừa việc phát sinh các vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tế 16/07/2020
1644/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Báo cáo Khoa học và công nghệ Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 16/07/2020
781-SCT-QLCN Sở Công Thương Công văn điều hành Công thương Thực hiện các giải pháp tăng cường an toàn điện 2020 15/07/2020
240/BC-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Báo cáo Các lĩnh vực khác Về tình hình và kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý II năm 2020 15/07/2020
14/BC-BCH-SNNPTNT Ban Chỉ huy Phòng, Chống Thiên tai và Tìm kiếm, Cứu nạn Báo cáo Nông nghiệp và phát triển nông thôn Kết quả công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn tháng 7/2020, phương hướng chỉ đạo tháng 8/2020 15/07/2020
908/UBND-HCC Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn điều hành Y tế Đính chính Quyết định số 1283/QĐ-UBND ngày 29/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang 13/07/2020