Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 665

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
158/QĐ UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định Các lĩnh vực khác Quyết định số 158/QĐ UBND ngày 17/01/2020, Quyết định phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Phú Quốc năm 2020 17/01/2020
152/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định Nội vụ Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 17/01/2020: Quyết định Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của UBND tỉnh Kiên Giang năm 2020 17/01/2020
14/BC-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Báo cáo Nội vụ Báo cáo số 14/BC-UBND ngày 17/01/2020: Báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 17/01/2020
73/UBND-KTTH Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn điều hành Văn hóa và Thể thao Công văn số 73/UBND-KTTH ngày 15/01/2020 về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết ngày 02/01/2020 tại kỳ họp thứ mười sáu của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang 15/01/2020
09/BC-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Báo cáo Các lĩnh vực khác; Công thương; Tài chính Báo cáo số 09/BC-UBND ngày 15/01/2020: Báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2019 15/01/2020
82/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định Nông nghiệp và phát triển nông thôn Quyết định số 82/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 về việc sửa đổi, bổ sung Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa giai đoạn 2019-2020 tỉnh Kiên Giang 14/01/2020
188/VP-KTCN Văn phòng UBND tỉnh Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn Công văn số 188/VP-KTCN ngày 14/01/2020 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 04/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Chính phủ 14/01/2020