Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 1797

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
228/BC-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Báo cáo Các lĩnh vực khác Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ 05 năm 2016 - 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 03/07/2020
227/BC-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Báo cáo Lao động TBXH Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang theo Quyết định số 1023/QĐ-TTg, ngày 07/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ 03/07/2020
224/BC-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Báo cáo Tư pháp Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 03/07/2020
215-KH/TU Tỉnh ủy Kế hoạch Các lĩnh vực khác Thực hiện Kết luận 70-KL/TW, ngày 09-3-2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể 03/07/2020
3910/VP-KT Văn phòng UBND tỉnh Công văn điều hành Kế hoạch và đầu tư Thực hiện Công văn số 5225/VPCP-DMDN của Văn phòng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 02/07/2020
3874/VP-KT Văn phòng UBND tỉnh Công văn điều hành Công thương; Thông tin truyền thông Phát động các chương trình kích cầu tiêu dùng nội địa, mở rộng thị trường trong nước, hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh 01/07/2020
218/BC-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Báo cáo Các lĩnh vực khác; Dân tộc Kết quả thực hiện công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2020, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020 01/07/2020