Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành

Số hiệu 3/CT-UBND
Trích yếu nội dung Về việc thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 1455-TB/TU ngày 25/10/2018 về kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 28/8/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về "tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng" trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 29/01/2019
Ngày có hiệu lực 29/01/2019 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Nội vụ
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân
Người ký duyệt Đỗ Thanh Bình
Download 03_CT-UBNDsigned_20190130072546890.pdf