Thứ tư, ngày 21 tháng 10 năm 2020    
TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số hiệu 690/TB-VP
Trích yếu nội dung Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Minh Thành tại cuộc họp Ủy ban nhân tỉnh thường kỳ tháng 8 năm 2020
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 11/09/2020
Ngày có hiệu lực 11/09/2020 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Công thương
Du lịch
Giáo dục và Đào tạo
Kế hoạch và đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Quốc phòng
Văn hóa và Thể thao
Y tế
Cơ quan ban hành Văn phòng UBND tỉnh
Người ký duyệt Huỳnh Vĩnh Lạc
Download 690_TB-VP.signed.pdf

Văn bản mới