Thứ tư, ngày 27 tháng 1 năm 2021    
TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số hiệu 418/BC-UBND
Trích yếu nội dung Báo cáo đánh giá tác động của chính sách đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về chế độ thù lao đối với các chức danh kiêm nhiệm tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 20/11/2020
Ngày có hiệu lực 20/11/2020 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Nội vụ
Tài chính
Tư pháp
Thông tin truyền thông
Văn hóa và Thể thao
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Người ký duyệt Lâm Minh Thành
Download 418_BC-UBND.signed.pdf

Văn bản mới