Thứ hai, ngày 18 tháng 1 năm 2021    
TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số hiệu 868/TB-VP
Trích yếu nội dung Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về các Tờ trình bãi bỏ Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 01/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Tờ trình về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước năm 2021 và Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chức danh, mức phụ cấp, số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 25/11/2020
Ngày có hiệu lực 25/11/2020 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Nội vụ
Tài chính
Cơ quan ban hành Văn phòng UBND tỉnh
Người ký duyệt Đỗ Thị Lệ Hảo
Download 868_TB-VP.signed.pdf

Văn bản mới